Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Sofie MarhaugUne Bastholms ukritiske omfavnelse av fornybardirektivet burde vekke oppsikt hos MDGs egne medlemmer så vel som hos alle som er bekymret for nedbygging av natur med vindkraft på land.

Vi som er mot de siste utenlandskablene, benekter ikke at vi trenger en viss kraftutveksling, men vi mener de første 15 kablene gir god sikkerhet. Folk er i sin fulle rett til å tvile på kraftmarkedets fortreffelighet.

Vi kan ikke slutte å spise, ha lys i hjemmet eller sitte inne i kulden selv om strømmen er dyr.

Energiministeren må ta Rødt på alvor.

Med dagens markedsløsninger i kraftpolitikken opplever vi skyhøye priser og står i fare for å måtte rasjonere strømmen til våren. Likevel legges bevisbyrden på dem som forsvarer strengere regulering av markedet.

Selv om regjeringen «venter og ser» i kraftkrisen, trenger ikke Stortinget gjøre det samme.