Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Sofie MarhaugVelferdsstaten er til for oss, for fellesskapet. Du skal verken grilles av NAV eller låne naboens grill for å overleve.

Det blir sjelden kvinnedag uten at noen kapitaleiere prøver å profitere på den.

Det er ikke lenger nok å være fattig for å få hjelp fra staten: Du må bevise at du er trengende overfor kjente og ukjente, helst på en måte som passer Facebooks algoritmer.

En stiftelse som styres av Olav Thon slipper eiendomsskatt. Hvorfor?

Det er synd å si det, men vi har faktisk noe å lære av Oslo, skriver Sofie Marhaug i Bergens Tidende.

Kapitalismen er ikke løsningen på dagens eller morgendagens problemer, skriver Sofie Marhaug i Bergens Tidende.