Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Sofie MarhaugLike før jul slo regjeringen fast at det blir svært billig å produsere strøm i Norge, også neste år. Kundene forventes likevel å betale like dyrt som nå. Nå trengs det en makspris.

Årets klimatoppmøte har på mange måter vært en oppvisning i dobbeltmoral.

Acer-dommen betyr ikke at kraftbrølet stilner, snarere tvert imot. Nå står oppgjøret med våre egne politikere for tur.

I overgangen til et lavutslippssamfunn er den norske arbeiderklassen avhengig av at vi tar vare på de arbeidsplassene som baserer seg på kortreist, fornybar vannkraft. Hvis ikke får vi en markedsstyrt krasjlanding som vil ramme arbeidsfolk aller hardest.

Nå kan ikke regjeringen gjemme seg bak flere utvalg og utredninger. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må ta et kraftpolitisk veivalg.

Bjørnafjorden er et skammens eksempel på hvor ille det går når FrPs markedsliberale politikk får utspille seg i praksis.