Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Norge, som har vært involvert i fredsforhandlingene i Colombia i flere omganger, har et særlig ansvar for å passe på at den skjøre fredsavtalen i Colombia ikke går i oppløsning.

Nei, Mellem, EØS-debatten er så visst ikke over og med et sterkt Rødt ligger heller ikke EØS-avtalen fast etter valget.

Koronakrisa har vist oss at ordningene for arbeidsledige var for dårlige før krisa traff.

Historien har vist oss at vi i fellesskap kan skape en rettferdig vei ut av kriser.

Tredobbel CO2-avgift kan bli en forskjellsbombe av dimensjoner.

Nærmere 100 000 mennesker i Norge unngår tannlegen grunnet tannlegeskrekk. Men den største årsaken til at vi unngår tannlegen, er ikke frykt for tannleger – det er frykt for at besøket skal ruinere deg.