Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Mange av landets superrike har stukket av til skatteparadiser uten å betale skatten de allerede skylder til Norge. Nå må naiviteten ta slutt, og Norge må innføre exit-skatt og tette skattehullene.

Tiden er overmoden for å avskaffe markedspris for kommunale boliger i Oslo. Redusere husleia og få skapt gode, sunne og trygge bomiljøer.

Prisene på nesten alt har steget det siste halvannet året. En underkommunisert årsak til dette er at bedriftene har økt sine prispåslag. I en slik situasjon er dagens renteøkning feil medisin.

Det er noe sykt med et samfunn der statsministerens ektemann kan tjene 1,8 millioner på aksjehandel uten at kona engang merker det, mens en syk og ufør tvinges til å holde full oversikt over hver bidige krone som kommer inn på husholdningsbudsjettet.

Israel kan ikke nok en gang få beskjed om at de kan ignorere alle krav og tidsfrister – uten at det får konsekvenser.

Vi lever i en forskjells-krise der økte priser på mat og bolig gjør innhogg i både lommebøker og bankkontoer til mange nordmenn. Rødt forventer at kommunene viser større samfunnsansvar.