Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Med dagens markedsløsninger i kraftpolitikken opplever vi skyhøye priser og står i fare for å måtte rasjonere strømmen til våren. Likevel legges bevisbyrden på dem som forsvarer strengere regulering av markedet.

Da regjeringa la fram ny barnehagelov i mai i år, var det et lite skritt i riktig retning. Likevel er det langt fra ord til handling.

Mens vi feirer FNs internasjonale urfolksdag, bryter den norske regjeringa urfolks menneskerettigheter på Fosen.

Vi bør innføre en makspris på hva kraftprodusentene i Norge kan ta fra strømkundene for kraft som er rimelig å produsere.

Mens fagforeninger, ordførere og folk over hele landet krever handling, utreder Regjeringa enda flere tiltak. Men tida for å vente og se er over for lengst, nå trengs det handlekraft.

Lørdag 30. juli er FNs verdensdag mot menneskehandel. Hvert eneste år blir tusenvis av kvinner, barn og menn ofre for menneskehandel.