Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Avstanden fra Stortinget til landets pauserom og kantiner blir fryktelig lang når det klages over utvalget i en sterkt subsidiert kantine, hvor brukerne har en langt høyere inntekt enn folk flest.

Når det er vanlige folks tur, så skal visst ikke alle med lenger.

I Norge har Nato vært medvirkende til en militærstrategi som går bort fra å forsvare Norden.

Men adgangskortet til Stortinget får du ikke!

Minstepensjonistene må klare seg på 230 000 kroner i året. Direktøren som skal evaluere om det er nok, får selv millioner i gullpensjon.

Den 12. mai høres trommene fra Sykepleiens hus helt inn på Stortinget. Det er en viktig påminnelse om at bak alle ordene som de siste årene er sagt på talerstolen her om helsepersonellkrisa, er det fagfolk som trenger å bli hørt.