Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Forskjellskrisa er på kollisjonskurs med selve julebudskapet.

Det er på tide at vi bråvåkner. For nå er den gamle fattigdommen tilbake i Norge.

Kvinner tjener under 90 prosent av det menn gjør. Skal vi kjempe mot det, trenger vi et lavlønnsløft.

Høye priser presser vanlige folk ut i økonomisk utrygghet. Regjeringa krysser fingrene og håper på bedre tider. Rødt foreslår en forskjellskrisepakke på 20 milliarder kroner.

Som folkevalgt oppleves arbeidet med sykehuspolitikk som å stange i veggen.

Jeg hadde håpet at en statsråd fra Arbeiderpartiet hadde forstått at arbeidsfolk i tunge yrker ikke kan stå lenger i jobb bare fordi leger og advokater i snitt lever lenger.