Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Jeg tror ikke Tyrkia er et demokrati – det ble underminert, trampa på og spytta ut mellom rosa vegger på en barneskole i en fjellandsby i Kurdistan.

Planen for et strømopprør i Østfold er så smått i gang. Et knippe sentrale Rødtfolk har samlet seg, og nå rulles innbyggerinitiativet «Strømmen av børs» ut i forbindelse med Rødtsaksjonsdag om strøm og kraftpolitikk.

Det er ikke arbeidsfolk økonomene skal rette pekefingeren mot.

Jordbruket er bærebjelken for levedyktige bygder, bosetning og mat på bordet. Torsdag 18. april vedtar Stortinget tallgrunnlaget i landbruket, og hvordan vi skal løfte bondeinntekta.

I dag, har et utvalg levert en rapport om EØS-samarbeidet over de siste 10 årene til regjeringen. Rapporten så blant annet på andre relevante avtaler mellom Norge og EU, og så også på erfaringene land som Sveits, England og Canada har gjort med sine former for samarbeid med EU. Likevel anbefaler ikke utvalget alternativer til EØS-avtalen for Norges del. Første anbefaling er at Norge skal innføre EUs regelverk raskere.

15. mars la regjeringen fram boligmeldingen. Et av grepene som går igjen, er ønsket om å styrke Husbanken. Fellesskapets bank har historisk spilt en viktig rolle i boligpolitikken, men har de siste tiårene operert på lavbluss, med sterk politisk innramming av hvem banken kan tilby lån til. Mellom 1950 og 1995 finansierte Husbanken to av tre nye boliger i Norge. Siden den gang har andelen bare vært 10 prosent, skriver regjeringen i boligmeldingen.