Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Tobias Drevland LundMenn kan ikke tvinne tommeltotter og være passive tilskuere til at kvinnedrap bare blir et større og større problem, skriver Rødts Tobias Drevland Lund.

Nærhet mellom folk og de folkevalgte, mellom de som har fått delegert makt av folk til å ta beslutninger og de som påvirkes av politikken, er helt avgjørende for et godt lokaldemokrati.

Det finnes titalls mennesker som har bodd over 16 år på mottak i Norge.

Har du hørt om EUs nye avløpsdirektiv? Hvis nei, så bør du lese nøye nå.

Boligmarkedene i storbyene våre er en gullkanta gavepakke til bolighaiene, og for leietakernes del må vi ta tilbake kontrollen. Nå trengs det tak på husleie, rimeligere kommunale boliger og utleietilsyn.

Tiden er overmoden for å avskaffe markedspris for kommunale boliger i Oslo. Redusere husleia og få skapt gode, sunne og trygge bomiljøer.