Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Tobias Drevland LundDet er noe råttent når en stat forventer at en mindreårig skal angi sin egen mor for en usannhet som ble gitt i et asylintervju for over 19 år siden.

15. mars la regjeringen fram boligmeldingen. Et av grepene som går igjen, er ønsket om å styrke Husbanken. Fellesskapets bank har historisk spilt en viktig rolle i boligpolitikken, men har de siste tiårene operert på lavbluss, med sterk politisk innramming av hvem banken kan tilby lån til. Mellom 1950 og 1995 finansierte Husbanken to av tre nye boliger i Norge. Siden den gang har andelen bare vært 10 prosent, skriver regjeringen i boligmeldingen.

Menn kan ikke tvinne tommeltotter og være passive tilskuere til at kvinnedrap bare blir et større og større problem, skriver Rødts Tobias Drevland Lund.

Nærhet mellom folk og de folkevalgte, mellom de som har fått delegert makt av folk til å ta beslutninger og de som påvirkes av politikken, er helt avgjørende for et godt lokaldemokrati.

Det finnes titalls mennesker som har bodd over 16 år på mottak i Norge.

Har du hørt om EUs nye avløpsdirektiv? Hvis nei, så bør du lese nøye nå.