Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Marie Sneve MartinussenKrisa er ikke over så snart siste vaksinestikk er satt.

Historien har vist oss at vi i fellesskap kan skape en rettferdig vei ut av kriser.

Tredobbel CO2-avgift kan bli en forskjellsbombe av dimensjoner.

Hvis kapital er størknet svette, så er arbeid størknet kvinnesvette.

Det trengs en ny retning i klimapolitikken, slik at vi slipper å velge mellom industridød eller naturdød.

Det er klasse, ikke generasjoner, som deler Norge.