Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Bjørnar MoxnesGro Harlem Brundtland viste en vilje til boikott mot apartheid som punkt for punkt avslører at hennes arvtakeres innvendinger mot sanksjoner av Israel ikke holder vann.

I Norge har vi omtrent 54 000 veteraner. Kvinner og menn som har vært på oppdrag for Norge ute i verden. En del av dem kommer hjem med fysiske skader, eller opplevelser som har gitt eller kommer til å gi psykiske problemer. Til tross for at det er norske politikere ved regjering og Storting som har fattet beslutningen om å send soldater ut på oppdrag, er ikke de samme politikerne like gode til å følge opp veteranene etter at de er kommet hjem.

Den beste medisinen mot vestlig dobbeltmoral er håndfaste straffetiltak.

Akkurat som at ingenting kan rettferdiggjøre drap på festivaldeltakere, kan ingenting rettferdiggjøre hevnaksjoner mot befolkninga i Gaza.

Norge må bidra til at angrepene på sivile stanser, og at det grunnleggende problemet – Israels okkupasjon av Palestina – tar slutt, skriver Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen.

Israel kan ikke nok en gang få beskjed om at de kan ignorere alle krav og tidsfrister – uten at det får konsekvenser.