Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Bjørnar MoxnesDagbladets lederartikkel påstår at Rødts kamp for rettferdig pensjon er en kynisk strategi for stemmesanking. Men kynismen i norsk pensjonspolitikk er å gjennomføre kutt som rammer arbeidsfolk hardest, ikke å protestere mot dette.

Rødt vil ha en mer rettferdig pensjon, og en av måtene dette kan finansieres på, er å kutte pensjonene til direktører og høytlønte.

Det er usosialt og urettferdig å heve pensjonsalderen. Arbeidsfolk i tunge yrker kan ikke jobbe til de er 70 år, og forslaget fra pensjonsutvalget må kastes i søpla.

Høyre hevder at vi ikke har råd til rettferdig pensjon, og at Rødt vil ha høyere trygder enn lønninger. Begge deler er løgn.

De folkevalgte må sikres kontroll over regjeringa.

NATOs sikkerhetsgaranti har et stort hull som våre makthavere nesten aldri snakker om.