For tillitsvalgte

Her finner du ressurser og nyttige dokumenter for tillitsvalgte i Rødt.

>> Er du kasserer? Klikk her for de viktigste ressursene du trenger.

Styringsdokumenter

>>Her finner du vedtatte styringsdokumenter som legges til grunn for Rødt politisk og organisatorisk.

Håndbøker

Her finner du håndbøker laget for tillitsvalgte i Rødt

Her kan du lese Organisasjonshåndboka

En håndbok som for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan man får et lag til å fungere, og hvordan det kan bli lettere å drive organisasjonsarbeid.

Les den enten på nett, eller ved å laste ned PDF-en inne på siden.

Kassererhåndbok

Sist revidert: Februar 2020

Folkevalgterklæring til lokalvalget 2023

Vedtatt av Landsstyret september 2022.

Standardvedtekter for lokal og fylkeslag

Standardvedtekter for lokallag

Standardvedtekter for lokallag. Godkjent av landsstyret 2023

Standardvedtekter for kommuneorganisasjon

Standardvedtekter for kommuneorganisasjon. Godkjent av landsstyret 2023

Standardvedtekter for fylkeslag

Standardvedtekter for fylkeslag. Godkjent av landsstyret 2023

Standardvedtekter for fylkeslag som har fylkesdelslag

Standardvedtekter for fylkeslag som har fylkesdalslag. Godkjente av landsstyret 2023

Retningslinjer

Skjema for innbetaling av møtegodtgjørelse

Andre ressurser og oversikter

Vi må snakke om partiskatt

Notat til alle listekandidater i Rødt

Om regnskapsrapportering til SSB

Veiledning til kasserere i lag som stilte valgliste i 2019

Årsmøteguide

Guide for gjennomføring av årsmøter

Velkommen til Rødt

Velkomsthefte til nye medlemmer

Medlemstalloppsumering 2023

Oppsummering av medlemstall for alle lag og fylker i 2023

Nyttige kontakter på partikontoret

Martine Dahle Huse

Martine Dahle Huse

Kontorleder

22989050

martine@roedt.no

Jokke Fjeldstad

Jokke Fjeldstad

Medlems- og organisasjonssekretær

22989052

jokke@raudt.no

Hanne Nøstvik

Hanne Nøstvik

Regnskapssekretær

22989065

hanne@roedt.no

Reidar Strisland

Reidar Strisland

Partisekretær

91367377

reidar@roedt.no