Ressurser for kasserere

Her finner du kassererhåndboka og andre nyttige ressurser for kasserere. Denne håndboken er først og fremst viktig for dere som er kasserere i et partilag som har stilt valgliste og skal søke stemmestøtte hos Fylkesmannen. Håndboka fungerer for alle typer partilag i Rødt.

Kassererhåndbok og vedlegg:

Kassererhåndbok

Sist revidert: Februar 2020

I håndboka finnes informasjon om hva som kreves for at dere skal kunne oppfylle de oppgavene som er lagt på dere. Det betyr at her finnes det en innføring i rutinene mellom Rødt lokalt og sentralt, hvilke inntekter og utgifter som er vanlige hos oss, og hvordan dette skal håndteres.

I kassererhåndboka refereres det til ulike vedlegg. De finner dere til nedlasting under:

Regnskap:

Kassetellingsskjema

Vedlegg til kassererhåndboka

Eksempel på enkelt regnskap - versjon 1

Vedlegg til kassererhåndboka

Eksempel på enkelt regnskap - versjon 2

Vedlegg til kassererhåndboka

Eksempel på regnskap med dobbel bokføring

Vedlegg til kassererhåndboka

Budsjett:

Eksempel på budsjett

Vedlegg til kassererhåndboka

Partiskatt og møtegodtgjørelse:

Se rødt.no/motegodtgjorelse for grundig informasjon og vedlegg om møtegodtgjørelse.

Beregning av partiskatt ved frikjøp

Vedlegg til kassererhåndboka

Andre ressurser

Kassererkurs 2021

Presentasjon fra kassererkurs