For tillitsvalgte

Her finner du ressurser og nyttige dokumenter for tillitsvalgte i Rødt.

Styringsdokumenter

Her finner du vedtatte styringsdokumenter som legges til grunn for Rødt politisk og organisatorisk.

Vedtekter

Sist revidert på landsmøtet 11. mai 2019

Prinsipprogram - Bokmål

Vedtatt på landsmøtet i 2019

Prinsipprogram - Nynorsk

Vedtatt på landsmøtet i 2019

Arbeidsprogram - Bokmål

For perioden 2017 - 2021.

Arbeidsprogram - Nynorsk

For perioden 2017 - 2021.

Håndbøker

Her finner du håndbøker laget for tillitsvalgte i Rødt

Valgkampkokebok 2017

Tips og triks for valgkampen

Organisasjonshåndbok

En håndbok som for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan man får et lag til å fungere, og hvordan det kan bli lettere å drive organisasjonsarbeid.

Kassererhåndbok

Sist revidert: Februar 2020

Skjema for innbetaling av møtegodtgjørelse

Andre ressurser og oversikter

Studieopplegg

Få hjelp til studier og studiestøtte. (Utdrag fra Organisasjonshåndboka)

Arrangere velkomstmøte

(Utdrag fra Organisasjonshåndboka)

Guide til å starte lokallag

(Utdrag fra Organisasjonshåndboka)

Årsmøteguide

Guide for gjennomføring av årsmøter

Velkommen til Rødt

Velkomsthefte til nye medlemmer

Medlemstalloppsumering 2020

Medlemstall for alle distrikter og lag per 31.12.2020

Andre nettsider du kan ha bruk for:

Nettkurs

Studietips

Hypersys (medlemsystem)

Studieforbundet Næring og samfunn

Gnist marxistisk tidsskrift

Landsmøte 2021

Ringesentralen

Kontaktinformasjon

Finner du ikke det du lurer på, eller trenger du hjelp? Ta kontakt med partikontoret.

Nyttige kontakter på partikontoret

Martine Dahle Huse

Martine Dahle Huse

Kontorleder

22989050

martine@roedt.no

Jokke Fjeldstad

Jokke Fjeldstad

Medlems- og organisasjonssekretær

22989052

jokke@raudt.no

Hanne Nøstvik

Hanne Nøstvik

Regnskapssekretær

22989065

hanne@roedt.no

Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Partisekretær

91587423

benedikte@roedt.no