Siste nytt

Kjell Oldeide valgt til ny leiar i Raudt Vesland.

Kjell Oldeide valgt til ny leiar i Raudt Vesland.

Raudt Vestland har vald nytt styre med Kjell Oldeide frå Kinn som ny leiar.

Høyringssvar om fornybardirektivet

Høyringssvar om fornybardirektivet

Raudt Vestland har sendt inn si høyringsfråsegn om EUs fornybardirektiv

Mindre ulikskap, meir naturvern og  inkluderande lokalsamfunn.

Mindre ulikskap, meir naturvern og inkluderande lokalsamfunn.

Raudt Vestland har lagt fram sitt budsjettforslag. Raudt Vestland satser på kollektivtrafikken, senker takstane og styrker opplæringssektoren! Vi nektar å gå med på å kutte psykologtenesta, og prioriterer fleire tiltak for å forebygge psykisk u-helse for elever og lærlingar. Vi prioriterer også folkehelse, kultur og samferdsle.

Kontakt oss

Leiar

Bridget Penny