Siste nytt

Vestlendingar vil ikkje ha høgrepolitikk!

Vestlendingar vil ikkje ha høgrepolitikk!

Viss noko blir sagt mange nok gangar, kan ein til slutt tru at det er sant. Slik er det med forteljinga om høgresida og Vestlandet òg. For er det eigentleg høgresidepolitikk veljarane vil ha?

Meir raud politikk

Meir raud politikk

På junimøtet i Vestland fylke vart rekneskapen handsama, og Raudt la fram ei rekke alternative prioriteringar framigjennom. Alle tek sikte på å få meir raud politikk for innbyggjarane i Vestland.

Fylket må drifta kollektivtrafikken

Fylket må drifta kollektivtrafikken

– Når vi set kollektivtrafikken ut på anbod, set vi òg ansvaret for rekrutteringa ut på anbod, seier gruppeleiar for Raudt i Vestland, Jeanette Syversen.

Kontakt oss

Leiar

Bridget Penny