Siste nytt

Mindre ulikskap, meir naturvern og  inkluderande lokalsamfunn.

Mindre ulikskap, meir naturvern og inkluderande lokalsamfunn.

Raudt Vestland har lagt fram sitt budsjettforslag. Raudt Vestland satser på kollektivtrafikken, senker takstane og styrker opplæringssektoren! Vi nektar å gå med på å kutte psykologtenesta, og prioriterer fleire tiltak for å forebygge psykisk u-helse for elever og lærlingar. Vi prioriterer også folkehelse, kultur og samferdsle.

Vil ha satsing på rus og psykiatri

Vil ha satsing på rus og psykiatri

Raudt Vestland ber i ein interpellasjon er sterkt uroa over utviklinga knytt til pasientar som slit med både rus og psykiatri (ROP). Både Tronvik-klinikken i Høyanger og ROP-posten i Helse Bergen står no i fare for å verte nedlagt. - Fylkesordføraren må gå i dialog med Helseforetaka og helseministeren, slik at heilt kritiske og moderne døgnplassar innan rus og psykiatri blir styrka og denne pasientgruppa blir satsa på omgåande.

Fylkestinget krev våpehvile

Fylkestinget krev våpehvile

Raudt Vestland fekk i dagens fylkesting i Vestland bredt gjennomslag for eit vedtak med krav om at «terror og krigføring mot sivile må opphøyra umiddelbart.»

Kontakt oss

Leiar

Bridget Penny