Siste nytt

Vaksdal inn i Sone A

Vaksdal inn i Sone A

Raudt Vestland krev at Vaksdal kjem inn i Sone A i takstsystemet for kollektivtrafikk i Vestland. Det vil gjere Vaksdal til ein del av Bergensregionen og når det gjeld kollektivtrafikk.

Det handlar om liv og død

Det handlar om liv og død

Raudt Vestland er djupt uroa over auken i dødsfall knytta til narkotikabruk. I ein fråsegn som vert fremma for Fylkestinget i Vestland, ber Raudt om aukte løyvingar til førebyggande tiltak og aukte løyvingar til rushandsaming.

Fylkesveg og bane må ha prioritet!

Fylkesveg og bane må ha prioritet!

Raudt vestland vil oppfordre heile det politiske kollegiumet i Vestland til å stå samla rundt fleirtalet som no sikrer at Bergensbana får prioritet i NTP.

Kontakt oss

Leiar