Nyhetsarkiv2018

Rødt Østfold gir sin støtte til FInnmarksopprøret; For Finnmark

Rødt Østfold gir sin støtte til FInnmarksopprøret; For Finnmark

Fra og med mandag 7. mai kan man forhåndsstemme i folkeavstemmingen om sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark.

Støtt Palestinas kamp for frihet!

Støtt Palestinas kamp for frihet!

Rødt Østfold støtter palestinernes kamp for frihet. Det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle, og de palestinske flyktningenes rett til å vende tilbake må respekteres.

Tyrkia ut av Afrin!

Tyrkia ut av Afrin!

Rødt Østfold fordømmer Tyrkias angrep på Afrin.

Rødt Østfold krever at Stortinget sier nei til EUs energipakke 3 og ACER

Rødt Østfold krever at Stortinget sier nei til EUs energipakke 3 og ACER

Stortinget skal den 22. mars behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas.

2017

Feilslått helsepolitikk

Feilslått helsepolitikk

Kritikk av for tidlig utskrivning av pasienter fra Sykehuset Østfold Kalnes.

Rødt Østfold i solidaritetsparade

Rødt Østfold i solidaritetsparade

Lørdag 30. september møtte rundt 1000 demonstranter opp i Fredrikstad for å demonstrere i solidaritet med anti-nazistene i Gøteborg.

Rødt Østfolds vedtak og krav til jernbane i Østfold

Rødt Østfolds vedtak og krav til jernbane i Østfold

Rødt Østfold og lokallagene jobbet intenst med jernbanesaken i 2016. Vårt endelige vedtak, og dertilhørende krav til jernbanen i Østfold finner du her.