Rødt Østfold gir sin støtte til FInnmarksopprøret; For Finnmark

Fra og med mandag 7. mai kan man forhåndsstemme i folkeavstemmingen om sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark.

Samtidig pågår det et folkelig opprør på gang i Finnmark mot vedtaket om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark. Dette er en sak som ikke bare gjelder Finnmark. For Finnmark er en uavhengig folkelig allianse som organiserer motstanden mot tvangssammenslåing.

Opprøret gjelder forsvar av folkestyre og rett til medbestemmelse mer generelt. Tvang vil skape sterke reaksjoner ikke bare i Finnmark. Sanners tvangsreform øker mistilliten til nasjonale politikere generelt, og regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti spesielt.

Rødt Østfold støtter folkeopprøret i Finnmark!

Foto: Finnmark Fylkeskommune