Siste nytt

Kollektiv i egenregi er lurt, lønnsomt og styringseffektivt, men det må politisk vilje til.

Kollektiv i egenregi er lurt, lønnsomt og styringseffektivt, men det må politisk vilje til.

Rødt mener anbudsrunder fører til unødvendig usikkerhet for de ansatte, og at tiden er moden for å ta kollektivtrafikken i egenregi når Østfold gjenoppstår.

Rødt har høyest kvinneandel og lavest snittalder av fylkeslistene i Østfold!

Rødt har høyest kvinneandel og lavest snittalder av fylkeslistene i Østfold!

16 partier stiller liste ved fylkestingsvalget i Østfold i år, med tilsammen 421 kandidater. Totalt er kandidatenes gjennomsnittsalder 52 år, og snittandelen kvinner 44%.

Rimelig strøm ER mulig!

Rimelig strøm ER mulig!

Strøm verken bør eller skal være en luksusvare. Strøm er en nødvendighet. Som dekker grunnleggende, menneskelig behov.

Kontakt oss

Leder

E-post

oestfold@roedt.no

Lokallag