Støtt Palestinas kamp for frihet!

Rødt Østfold støtter palestinernes kamp for frihet. Det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle, og de palestinske flyktningenes rett til å vende tilbake må respekteres.

En tostatsløsning fordrer at Israel retter seg etter FN-resolusjonene 238 og 242 og avslutter både den direkte og indirekte okkupasjonen av Vestbredden og Gaza. Vi støtter de palestinske myndigheters arbeid for opprettelsen av en palestinsk stat, og ber norske myndigheter anerkjenne Palestina som egen stat og arbeide for at FN gir Palestina medlemskap.

Vi fordømmer den israelske okkupasjonen og bosettingspolitikken som klare brudd på folkeretten, slik FN’s sikkerhetsråd også gjorde med resolusjon 2334 i 2016. Vi krever at norske myndigheter legger nødvendig press på Israel for å bidra til at okkupasjonen avsluttes, at blokaden av Gaza heves, at oppføring av nye bosetninger og annekteringen av palestinsk land stoppes, muren gjennom Vestbredden rives og apartheidpolitikken avvikles.

Rødt Østfold støtter den palestinsk-ledede BDS-bevegelsen, og er for økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Vi mener at Norge må avslutte sine investeringer i Israel, stanse salg av våpen til landet og møte Israels stadige brudd på folkeretten med sanksjoner.

Hovedårsaken til at fredssamtaler, resolusjoner og internasjonal fordømmelse ikke ser ut til å føre frem, er USA’s beskyttelse av Israel, som i praksis fritar Israel fra å måtte stå til ansvar for sin politikk. USA har et tungt ansvar for Israels overgrep mot palestinerne.

Rødt Østfold kan ikke godta israelske myndigheters systematiske trakassering av palestinerne i de okkuperte områdene, mangel på bevegelsesfrihet, vilkårlige fengslinger, fengsling av barn og bruk av militære domstoler. Vi slutter oss til kravet om at Ahed Tamimi og alle andre barnefanger og politiske fanger i israelske fengsler må slippes fri.

Å kjempe for palestinernes frihet er også å kjempe for vår egen frihet. Ingen er fri før alle er fri!

Årsmøtet, Rødt Østfold

Foto: Magne Hagesæter