Luftfart

Rødt jobber for anstendige lønns- og arbeidsvilkår i luftfartsbransjen.

Vi vil sikre hele stillinger, ha tydelige hjemmebaseregler som definerer arbeidsgiveransvaret for å hindre utflagging og at norske arbeidere med skikkelige vilkår ikke kan erstattes. Vi jobber for å hindre at norske kabinansatte og piloter ansettes via bemanningsbyråer. Faste og hele stillinger skal være regelen.

Flytrafikk er en reisemåte som gir store klimagassutslipp. Derfor ønsker Rødt å bygge høyhastighetsbaner mellom de største byene i Sør-Norge, for å redusere flytrafikken. Samtidig vil vi beholde kortbanenettet for flytrafikk i distriktene, for eksempel i Nord-Norge.

Avinor skal tilbakeføres til å være en statlig etat der utbygginger vedtas i Stortinget og finansieres over statsbudsjettet. Kapasitetsutvidelse av flyplasser skal være unntaksløsninger.

Rødt vil:

  • Hindre byggingen av rullebane nr. 3 på Gardermoen og utvidelser av andre store flyplasser.
  • Redusere flytrafikken mellom de største byene i Sør-Norge gjennom flere togavganger, dobbeltspor og bygging av høyhastighetsbaner.
  • Tilbakeføre Avinor til å være en statlig etat der utbygginger vedtas i Stortinget og finansieres over statsbudsjettet.
  • Gjennomføre en nødvendig forlengelse av rullebaner på kortbanenettet.
  • Jobbe mot gjenåpningen av Moss lufthavn Rygge som sivil flyplass.
  • Primært innføre et forbud mot privatfly, sekundært legge høyere avgifter på dem.