Godstransport

Rødt jobber for en miljøvennlig godstransport, der jernbane og sjø skal prioriteres over vei og luft.

Godstransport på vei utgjør størsteparten av innenriks godstransport i Norge. I fremtiden vil behovet for godstransport øke mye. Det er ikke bærekraftig at vei skal ha så stor andel av godstransporten i Norge. For det første har vi ikke infrastruktur for det (selv med store innvesteringer i veinettet) og for det andre vil det føre til en så stor økning i forurensingen at det ikke er akseptabelt.

Rødt jobber for en skikkelig satsing på bane og båt. Dette er både viktig for miljøet og for trafikksikkerheten på norske veier.