Jernbane

Rødt vil ha en storstilt satsning på jernbane i Norge. Vi vil samle jernbanen i ett statlig selskap, og sier nei til EUs jernbanepakke 4 og regjeringens privatisering av togtrafikken.

Skal vi ha en miljøvennlig samferdsel må mest mulig av transporten av gods og mennesker mellom sentrale steder over fra vei til bane.

Rødt vil at det skal bygges høyhastighetsjernbane med dobbeltspor til bruk for økt regional- og langdistansetransport for personer og gods. Jernbaneutbygging skal skje gjennom offentlig prosjektfinansiering for å sikre hurtig utbygging.

Jernbanenettet skal utvides, kobles sammen med svenske og finske linjer, og nå til blant annet Tromsø og Kirkenes.

Jernbanen i Norge skal gjenreises som en samlet etat med ansvar for både infrastruktur, transport, vedlikehold og renhold. NSB skal være statlig, og anbud i jernbanesektoren må avvikles.