Drivstoff

Rødt er for miljøvennlig og prisdifferensiert drivstoff.

Foto: Magne Hagesæter.

Det er stor forskjell på kollektivtransport-tilbudet i de store byene og i distriktene. Selv om Rødt ønsker å bygge ut kollektivtilbudet også i distriktene vil det være større behov for å bruke bil enkelte steder. Derfor bør drivstoff prisdifferensieres, slik at det er dyrere der det er et alternativ å reise kollektivt.

Rødt jobber for at:

  • Det skal brukes drivstoff som er mer klimavennlige, slik som biometangass, hydrogen og elektrisitet på all offentlig transport der det er mulig
  • Norge må jobbe for innføring av en internasjonal karbonavgift til fordeling (KAF) i FN-regi på drivstoff brukt i internasjonal fly- og skipstrafikk, i tråd med forslag fra Naturvernforbundet, som kan starte på 25 USD per tonn CO2 og øke med 10 USD per år. En stor del av disse inntektene må gå til Det grønne klimafondet, som derved vil ha en grunnfinansiering på plass.