Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Vi ønsker velkommen en human og kunnskapsbasert ruspolitikk der avhengighet ses på som et sosialt problem og et helseproblem, og ikke et kriminalitetsproblem.

Det er på tide at vi tar et oppgjør med virkelighetens Exit-menn etter snart åtte år med Høyre-ledet regjering og en politikk for økte forskjeller.

Å skaffe arbeidskraft til samfunnskritiske sektorer bør være en oppgave for det offentlige.

Det pro-kurdiske og venstreopposisjonelle partiet i Tyrkia, HDP (Folkenes demokratiske parti), står i fare for å bli nedstengt av Erdogan-regimet. Rødt støtter HDPs demokratiske kamp.

Ingen trenger søndagsåpne butikker. Derimot så trenger folk en allmenn fridag, hvor de vet at sjansen er stor for å få samlet venner og bekjente fordi de sannsynligvis har arbeidsfri.

Ingen avtaler kan fredes i kampen for et anstendig arbeidsliv og mer sjølforsyning med arbeidskraft.