Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Det er på tide at vi bråvåkner. For nå er den gamle fattigdommen tilbake i Norge.

Kvinner tjener under 90 prosent av det menn gjør. Skal vi kjempe mot det, trenger vi et lavlønnsløft.

Høye priser presser vanlige folk ut i økonomisk utrygghet. Regjeringa krysser fingrene og håper på bedre tider. Rødt foreslår en forskjellskrisepakke på 20 milliarder kroner.

Som folkevalgt oppleves arbeidet med sykehuspolitikk som å stange i veggen.

Jeg hadde håpet at en statsråd fra Arbeiderpartiet hadde forstått at arbeidsfolk i tunge yrker ikke kan stå lenger i jobb bare fordi leger og advokater i snitt lever lenger.

Har du hørt om EUs nye avløpsdirektiv? Hvis nei, så bør du lese nøye nå.