Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

I stedet for å bukke unna for politisk press fra EU-eliten, må politikerne våge å utfordre EØS-avtalen.

Vi kan ikke ha et system for de superrike og et annet for vanlige folk.

En del kommentatorer i avisene og andre kritiserer Rødt for at Stortingets såkalte «hastemøte» ble preget av handlingslammelse. Kritikken mot møtet er fortjent, men flere av dem bommer om Rødts rolle.

Å invadere et annet land og annektere grunn er og blir folkerettsstridig imperialisme.

Vi har en finansminister som tilsynelatende ikke forstår den norske modellen. Det kan få store konsekvenser for norsk økonomi og sysselsetting.

Une Bastholms ukritiske omfavnelse av fornybardirektivet burde vekke oppsikt hos MDGs egne medlemmer så vel som hos alle som er bekymret for nedbygging av natur med vindkraft på land.