Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Geir JørgensenOppsplittinga har ikke løst noen problemer. Men den har skapt mange nye. Nå må vi samle jernbanen, slik venstresida har lovet.

Grunneiere, jeger- og fiskerforeninger, laksefiskere både i sjø og i elv har alle redusert sitt uttak, deltatt i den nasjonale dugnaden for redde villaksen. Det samme kan vi ikke si om havbruksnæringa.

Mens vi feirer FNs internasjonale urfolksdag, bryter den norske regjeringa urfolks menneskerettigheter på Fosen.

FrP skylder på jordbruksoppgjøret og bøndene for økte matvarepriser men er blinde for det lille knippet matvarebaroner som flår folk.

Årets jordbruksavtale ble ikke den snuoperasjonen i jordbrukspolitikken som regjeringspartiene lovte i Hurdal.

Det er hyggelig at Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen er opptatt av Rødt sin politikk. Men det lover ikke godt for den norske bonden, at regjeringspartiets landbrukspolitiske talsperson i mangel på egen politikk og bevilgninger som kan hjelpe landbruket gjennom en krisetid, ikke har annet å drive med enn å angripe Rødt på usaklig vis.