Rødt-bloggen

Til kamp for bondeinntekta og ærlige tall i landbruket

Jordbruket er bærebjelken for levedyktige bygder, bosetning og mat på bordet. Torsdag 18. april vedtar Stortinget tallgrunnlaget i landbruket, og hvordan vi skal løfte bondeinntekta.

I årevis har bønder over hele landet krevd ærlige tall, det som vedtas i jordbruksforhandlingene skal speile den virkeligheten folk i traktoren og på fjøset opplever. Om tallgrunnlaget regjeringen fikk flertall sammen med høyrepartiene om i næringskomiteen blir vedtatt, sviker de sine egne velgere, bondeorganisasjonene og Hurdalsplattformen.

Rødt, SV, KRF og MDG har hele veien stått klar til å skape et flertall for at bøndenes årsverk skal regnes i samme timetall som alle andres, at det ikke regnes inn noe luftpenger i et normeringskrav, og for en avkastning på egenkapitalen bøndene investerer i gården. Vi har fremma flere kompromissforslag, og hos oss står fortsatt døra åpen hvis Vedum, Pollestad og resten av regjeringa vil vedta et tallgrunnlag og en opptrappingsplan med støtte i landbruket.

Bøndene flokker nå til Oslo for å bli hørt. Allerede på mandag bønder på plass utenfor Senterpartiets landsstyremøte. Onsdag og torsdag er det meldt store bondedemonstrasjoner utfor Stortinget i Oslo. Når opptrappingsplanen for bondeinntekt og sjølforsyning skal behandles på torsdag, er det ingen politikere kommer seg inn i Stortingssalen på torsdag uten å få med seg hva et samla bondenorge mener: styrk sjølforsyninga, styrk bondeinntekta og ærlige tall!