Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Seher AydarHelsepersonellkrisa er et resultat av politikken som har blitt ført i tjue år. Nå trenger vi en snuoperasjon.  

Kvinner og kvinnehelse er nedprioritert. Bunadsgeriljaen og Barselbrølet har løftet motstanden mot nedbygginga av fødetilbud landet rundt. Det er tid for et kraftfullt kvinnebrøl for bedre eldreomsorg.

Skal vi få sykefraværet og frafallet ned og stillingsbrøkene opp, må vi kutte i arbeidstiden til turnusarbeidere. Det er på tide å sidestille skift og turnus.

Når naturkatastrofer rammer, rammer de hele bygninger, hele byer og nabobyene. De kjenner ikke etnisitet, de kjenner ikke landegrenser. Det bør ikke hjelpen gjøre heller.

Vi har stø kurs mot et todelt helsevesen. Et tilbud for de rike, og et for oss andre. Nå må Kjerkol tråkke på bremsen.

Nå må vi få øynene opp for at vi ikke kan effektivisere bort syke og gamle folk. De blir ikke borte selv om vi kutter liggetida og fjerner sengeplasser. De ender hos hjemmesykepleien og der er strikken mer enn stram nok, skriver Seher Aydar.