Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Seher AydarDen 12. mai høres trommene fra Sykepleiens hus helt inn på Stortinget. Det er en viktig påminnelse om at bak alle ordene som de siste årene er sagt på talerstolen her om helsepersonellkrisa, er det fagfolk som trenger å bli hørt.

Vi kan ikke leve med at ME-syke må gjennom behandling de blir syke av for å få rett til uføretrygd.

Med fem milliarder kroner i ny budsjettsprekk på Fornebubanen kollapser bompengeavtalen i hovedstaden. Nå må vi tenke nytt.

Den nye prioriteringsmeldinga for kommunehelsetjenesten er lite verdt om vi ikke gjør noe med kommuneøkonomien.

Vi trenger en helseminister som tar innover seg at det er hennes ansvar å sikre en føde- og barselomsorg der både de som føder og de som jobber kan føle seg trygge og bli godt ivaretatt.

Folkeflertallet vil likestille tannhelse med resten av helsetjenesten. WHO anbefaler det. Hva er det regjeringa venter på?