Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Seher AydarNHO sitt falske engasjement for distriktene er først og fremst kommersielt.

Det trengs styrke for å stå opp mot velferdsprofitørene.

Koronakrisa har vist oss at ordningene for arbeidsledige var for dårlige før krisa traff.

Vi ønsker velkommen en human og kunnskapsbasert ruspolitikk der avhengighet ses på som et sosialt problem og et helseproblem, og ikke et kriminalitetsproblem.

Kommersielle innen velferdstjenestene har et profittmotiv, og det skaper press på lønns- og arbeidsvilkår.

Det er ingenting overraskende ved at interesseorganisasjon for de kommersielle barnehagene forsvarer kommersielle aktørers økonomiske interesser.