Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Seher AydarKoronakrisa har vist oss at ordningene for arbeidsledige var for dårlige før krisa traff.

Vi ønsker velkommen en human og kunnskapsbasert ruspolitikk der avhengighet ses på som et sosialt problem og et helseproblem, og ikke et kriminalitetsproblem.

Kommersielle innen velferdstjenestene har et profittmotiv, og det skaper press på lønns- og arbeidsvilkår.

Det er ingenting overraskende ved at interesseorganisasjon for de kommersielle barnehagene forsvarer kommersielle aktørers økonomiske interesser.

Partier, organisasjoner og fagbevegelse må nå gå sammen og sikre godt organiserte, fredelige markeringer. Noe annet vil være å svikte kampen mot rasisme.

Mens mediene er mest opptatt av metadebatter om rasisme og stortingsflertallet ser bort, strever folk i hverdagen. Men kan vi egentlig føre en antirasistisk debatt uten å snakke om arbeidsliv?