Økt sosialhjelp

Dagens sosialhjelpsnivå er knapt til å leve av. Derfor går Rødt til valg på å heve satsene for sosialhjelp.

Foto: Towfiqu Barbhuiya/Unsplash

Økt sosialhjelp

Rødt går til valg på å heve satsen for sosialhjelp. Dagens nivå på støtten er knapt til å leve av. Satsen bestemmes lokalt og varierer mellom kommunene, men veiledende sats er 6 850 kr for enslige. Statens institutt for forbruksforskning sine beregninger viser derimot at det trengs over 11 000 kr for at en enslig person skal kunne ha en akseptabel standard.

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viser at nær 20 prosent av mottakerne av sosialhjelp ikke har råd til å gå til tannlegen, 60 prosent ikke har råd til å erstatte utslitte møbler og 33 prosent utslitte klær. Over 50 prosent svarer at de ikke har råd til en ukes ferie i året, og 30 prosent at de ikke har råd til å delta på fritidsaktiviteter.

En rapport fra forskningsstiftelsen Fafo viser at 41 prosent av dem som oppsøker Frelsesarmeens matutdelinger, mottar sosialhjelp. Dette er et tydelig tegn på at satsene er for lave.

NAV stiller i mange kommuner svært strenge krav for at man skal kunne få sosialhjelp, blant annet at man må selge bil og personlige eiendeler før man kan motta støtte. Rødt mener at Nav må være tilbakeholdne med slike krav. På bakgrunn av at Rødt stilte et forslag i Stortinget, har NAV sentralt nå endret sine instrukser.

I tillegg mener Rødt at NAV lokalt bør tillatte småinntekter og gaver uten at sosialhjelpen reduseres.