Profittfri velferd

Stadig mer av velferden vår eies av aksjeselskaper og oppkjøpsfond. Rødt mener skattepengene våre skal gå til å ta vare på barna og pleie de syke, ikke til kommersielle eiere.

Foto: Daiga Ellaby/Unsplash

Profittfri velferd

Stadig mer av velferden vår eies av aksjeselskaper og oppkjøpsfond. Det gjelder blant annet barnehager, eldreomsorg og barnevern.

Velferdsprofitørene legger press på kvalitet, lønn og arbeidsforhold, og presser i tillegg ut ideelle aktører. Derfor vil Rødt stanse dem.

Skattepengene våre skal gå til å ta vare på barna og pleie de syke, ikke til kommersielle eiere.

Høyresiden påstår at påstår at privatisering gir mer mangfold og dermed bedre tjenester. Men virkeligheten viser noe annet: De ideelle aktørene blir færre, mens kommersielle konserner styrker seg.

Velferd er ikke butikk

Det er forskjell på veibygging og barnevern. Barn i barnehagen, tenåringer i barnevernet og en bestemor i eldreomsorgen er alle sammen sårbare brukere av komplekse velferdstjenester.

De er ikke en kunde i en butikk. De er ikke i posisjon til å ivareta sine egne interesser og stille krav til kvalitet som man er når man kjøper et produkt. De er utlevert til andres makt, andres prioriteringer og beslutninger på en helt annen måte.

Da blir spørsmålet: Bør det kommersielle profittmotivet få påvirke rammene for det tillitsbaserte møtet mellom sårbare brukere og systemet som skal ivareta dem? Vårt svar er nei.

Det er vi som stanser velferdsprofitørene

Flere partier snakker om at de ikke ønsker kommersiell velferd, men det er Rødt som gjør noe med det. I Oslo var det krav fra Rødt som fikk en slutt på nye kommersielle barnehager. Og i mange kommuner er det først etter betydelig press fra Rødt at sykehjem og annen velferd har blitt tatt tilbake til ikke-kommersiell drift.