Flere rimelige boliger for leie og eie

Rødt vil ta tilbake kontrollen over boligmarkedet og bekjempe skillet mellom de som kan kjøpe og de som stenges ute.

Foto: Guro Aaraasen/Reduser husleia.

Ikke-kommersielle boliger for leie og eie

Dagens markedsbaserte boligpolitikk er en viktig årsak til at forskjellene i samfunnet vokser. Noen arver bolig eller midler eller kommer raskt inn i en godt betalt jobb, slik at de kan kjøpe egen bolig. Andre blir henvist til et leiemarked med usikre leiekontrakter, hvor leia koster like mye i måneden som det ville ha gjort å nedbetale et lån om man var selveier.

Undersøkelser gjort det siste året viser hvordan boligmarkedet er ute av kontroll, med høye priser og et økende klasseskille mellom de som kan kjøpe og de som stenges ute:

Rødt mener vi må ta tilbake kontrollen over boligmarkedet med regulering av leiepriser og flere ikke-kommersielle boliger til leie og eie.

En ikke-kommersiell boligsektor med rimelige boliger vil være sosialt utjevnende, virke dempende på den galopperende prisutviklinga, gjøre det mulig for dem som ønsker det å velge et liv uten høye boliglån og renteforpliktelser, og gjøre det mindre stigmatiserende å bo i kommunale leiligheter.