Billigere og bedre kollektivtransport

Rødt vil styrke kollektivtransporten med lavere priser og bedre tilbud. Både månedskort og enkeltbilletter må bli mye billigere.

Foto: Magne Hagesæter

Billigere og bedre kollektivtransport

Rødt vil styrke kollektivtransporten med lavere priser og bedre tilbud. Både månedskort og enkeltbilletter må bli mye billigere.

Hvis flere reiser kollektivt, er det plass til alle. Det vil spare samfunnet for milliarder som i dag pøses inn i motorveiutbygging inn til de store byene for å bygge stadig større veikapasitet til privatbiler. Det gjør i neste omgang at vi også slipper bompenger.

Rødt har lenge jobbet for bedre kollektivtransport. I Oslo har vi klart å få flertall for å øke grensen for når barn må betale billett fra fire til seks år, og grensen for voksenbillett fra 16 til 18 år.

Flere steder i Norge har testet ut å sette ned billettprisene markant, og resultatet har vært at langt flere reiste kollektivt. I Fredrikstad og Moss testet de ut gratis kollektivtransport i tre måneder, og opplevde at folk lot bilen stå og heller tok bussen.

Nei til anbud og privatisering

Rødt mener gode arbeidsvilkår og langsiktighet er viktig når kollektivtransporten utvikles. Derfor sier vi nei til anbudsutsetting og vil heller at tilbudet drives i egenregi av det offentlige. Anbudsutsetting gir over tid press på arbeidsvilkår, materiell og muligheten til å tenke langsiktig. Over tid har arbeidsvilkårene for bussjåførene blitt svekket, blant annet med delte skift, lange vakter og manglende betaling for å gjøre lovpålagte sikkerhetsrutiner på bussen. Det har ført til høyt sykefravær, sjåfører som slutter i jobben og problemer med å rekruttere nye.

I Oslo er det kommunale Sporveien flere ganger kåret til et av verdens mest effektive kollektivselskap. I motsetning til buss, drives trikk og bane i Oslo i kommunal regi, så all gevinst fra stordriftsfordeler og effektivisering går til bedre tjenester, ikke til utbytte.

Anbudene gir også kortsiktighet. Marit Sauge, klubbleder for bussklubben i Oslo sporveier, har beskrevet problemet i et intervju Fagbladet “Bussene lages med de billigste girkassene, de dårligste styresystemene og uten sikring av sjåførene. Bussene må jo være billige, siden de bare skal vare anbudsperioden.”

Det varierer mellom fylkene hva de andre partiene mener om kollektivtransport i egenregi. I Innlandet har MdG og Sp vært avgjørende i å stanse et forslag om egenregi, mens Arbeiderpartiet har vært bremsekloss i Oslo. I Vestfold og Telemark har både Ap og MdG gått for egenregi, mens de har vært mer negative i fylker som Trøndelag og Vestland. SV er jevnt over positive til egenregi.