Nyhetsarkiv2019

Forsvar det kommunale sjølstyret mot EU

Forsvar det kommunale sjølstyret mot EU

Bakgrunnen for at regjeringen satte ned Hjelmeng-utvalget var krav fra ESA om at kommunale enheter eller foretak måtte kunne gå konkurs og betale skatt. Hjelmeng-utvalget gikk enda lenger enn ESA krevde.

Rødt Trondheim fagliglag støtter LO og YS sin streik for retten til pensjon fra første tjente krone for alle.

Rødt Trondheim fagliglag støtter LO og YS sin streik for retten til pensjon fra første tjente krone for alle.

I sykehusene blir ansatte med mindre enn 20 prosent stilling holdt utenfor pensjonsordningen. Dette rammer mellom 5.000 og 10.000 ansatte, for det meste helgevikarer, tilkallingsvakter og ansatte i korte vikariater.

Nei til regjeringas passive holdning til IS-barna!

Nei til regjeringas passive holdning til IS-barna!

30 – 40 barn av norske IS-mødre befinner seg ifølge PST for tida i kurdisk-kontrollerte interneringsleire i Syria.  Regjeringa har uttalt at de vil få hjelp av utenrikstjenesten hvis de på eget initiativ kan greie å oppsøke en eller annen utenriksstasjon, men at det ikke er aktuelt å foreta seg noe aktivt for å hjelpe dem fram til et slikt sted. Dette blant annet under dekke av at det ikke er noen norsk representasjon i det aktuelle området, samt at en slik oppsøkende virksomhet vil være direkte farlig for personell som skal utføre den.

2018

Ikke flagg ut Kielferga – uttalelse fra Rødt Trondheim Fagliglag.

Ikke flagg ut Kielferga – uttalelse fra Rødt Trondheim Fagliglag.

Rødt Trondheim Fagliglag oppfordrer sentrum–venstrepartiene på Stortinget til å stemme mot forslaget i statsbudsjettet om å flagge ut Kielferja.