Rødt Trondheim fagliglag støtter LO og YS sin streik for retten til pensjon fra første tjente krone for alle.

I sykehusene blir ansatte med mindre enn 20 prosent stilling holdt utenfor pensjonsordningen. Dette rammer mellom 5.000 og 10.000 ansatte, for det meste helgevikarer, tilkallingsvakter og ansatte i korte vikariater.

Fagforeningskamerater!

Rødt Trondheim fagliglag støtter LO og YS sin streik for retten til pensjon fra første tjente krone for alle.

I sykehusene blir ansatte med mindre enn 20 prosent stilling holdt utenfor pensjonsordningen. Dette rammer mellom 5.000 og 10.000 ansatte, for det meste helgevikarer, tilkallingsvakter og ansatte i korte vikariater. De taper både oppsparing til alderspensjon og sikkerhet som forsikring ved uførhet eller død.

Dette er en viktig streik for på sikt å vinne tilbake verdige pensjonsordninger som ansatte hadde før sykehusene ble statlige foretak.

Stå på fagforeningskamerater!

Rødt Trondheim fagliglag.