Siste nytt

Forsvar det kommunale sjølstyret mot EU

Forsvar det kommunale sjølstyret mot EU

Bakgrunnen for at regjeringen satte ned Hjelmeng-utvalget var krav fra ESA om at kommunale enheter eller foretak måtte kunne gå konkurs og betale skatt. Hjelmeng-utvalget gikk enda lenger enn ESA krevde.

Ikke flagg ut Kielferga – uttalelse fra Rødt Trondheim Fagliglag.

Ikke flagg ut Kielferga – uttalelse fra Rødt Trondheim Fagliglag.

Rødt Trondheim Fagliglag oppfordrer sentrum–venstrepartiene på Stortinget til å stemme mot forslaget i statsbudsjettet om å flagge ut Kielferja.

Rødt Trondheim fagliglag støtter LO og YS sin streik for retten til pensjon fra første tjente krone for alle.

Rødt Trondheim fagliglag støtter LO og YS sin streik for retten til pensjon fra første tjente krone for alle.

I sykehusene blir ansatte med mindre enn 20 prosent stilling holdt utenfor pensjonsordningen. Dette rammer mellom 5.000 og 10.000 ansatte, for det meste helgevikarer, tilkallingsvakter og ansatte i korte vikariater.

Kontakt oss

Leder