Forsvar det kommunale sjølstyret mot EU

Bakgrunnen for at regjeringen satte ned Hjelmeng-utvalget var krav fra ESA om at kommunale enheter eller foretak måtte kunne gå konkurs og betale skatt. Hjelmeng-utvalget gikk enda lenger enn ESA krevde.

Deres forslag er at offentlige bedrifter skal opptre som private markedsaktører og at det norske konkurransetilsynet skal overvåke at de gjør det. Kommunenes Sentralforbund (KS) har i sin rapport sett på konsekvensene og mener det vil femdoble maksimalprisen på SFO.

Enda alvorligere er forslaget om at alle vedtak som kan tenkes å være i strid med EUs tjenestedirektiv skal sendes inn til EU-kommisjonen/ESA for forhåndsgodkjenning minst tre måneder før vedtak skal fattes. Ved å stanse vedtak før de er fattet unngår EU at det blir kjent for befolkningen. Det er å amputere det kommunale sjølstyret og et angrep på hele vårt demokrati.

Et tredje direktivforslag er at EU-kommisjonen/ESA skal kunne gå direkte på bedrifter og institusjoner og kreve informasjon. Dersom informasjon ikke blir gitt eller er ufullstendig kan de ilegge bøter. I dag må de gå via nasjonale myndigheter og det fins ingen bøteleggingsmyndighet.

Rødt krever at:

  • Hjelmeng-utvalgets anbefalinger skrotes.
  • Det legges ned veto mot «be om lov-direktivet» (Revidert tjenestedirektiv).
  • Det legges ned veto mot at EU/ESA kan gå direkte på norske bedrifter eller institusjoner (Prosedyreforordningen).