Nyhetsarkiv2021

Kjære kamerater

Nestleder i Rødt Halden, Camilla Orud Lunde, har en appell i anledning arbeidernes dag 2021.

Gratulerer med dagen!

Linn Elisabeth Rokke Andersen har en appell i anledning kvinnedagen 2021.

2019

Rødt Halden om byens skoletilbud

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) har stilt byens partier 5 spørsmål, her er Rødt Haldens svar.

Til klimastreikende ungdommer i Halden!

Sara og Rødt Halden støtter klimastreiken.

Halden skal være rasismefri

Halden skal være rasismefri

Linn og Rødt Halden tar et tydelig standpunkt i kampen mot rasisme og annen hets.

Folketinget i Halden

Folketinget i Halden

Møt Linn Elisabeth Rokke Andersen, Rødts førstekandidat i Halden, og hør om hva som er Rødts hovedsaker i lokalvalget 2019. Kom med dine innspill og få svar på dine spørsmål.

Fattigdom i Halden og kampen mot Forskjells-Norge

Linn og Erling skriver om tilstanden i Halden og litt om hva vi ønsker å gjennomføre for bekjempe barnefattigdom.

Skattepenger til velferd

Rødt tar til orde mot profittmotiv i velferden.

Det er ikke for sent å ta til fornuften

I et leserinnlegg stiller Rødt spørsmål ved kommunestyrets vurderinger vedrørende Os.

Kongeveien skole, et skremmeskudd

Den 23/5-19 stile Jan-Erik noen spørsmål i kommunestyremøte.

Os skole er best med 1.-7.-klasse

Rødt fremmet forslag om å beholde ungdomstrinnet på Rødsberg og bygge nye Os skole for 1-7 klasse i Kommunestyret den 24/5-18, men fikk da kun 1 stemme, vår egen!