Kjære kamerater

Nestleder i Rødt Halden, Camilla Orud Lunde, har en appell i anledning arbeidernes dag 2021.

Kjære kamerater
For andre året på rad markeres den internasjonale kampdagen digitalt og den tradisjonelle feiringen med tog, korps og faner er mer eller mindre borte. Men selv om 1.mai i dag markeres på digitale plattformer de fleste steder i landet betyr det ikke at den er mindre viktig. For fellesskapet er der, og fellesskapet er sterkere en pandemien. Arbeider- og fagbevegelsens historie er full av eksempler på at nettopp fellesskap og solidaritet har vunnet gjennom i krisetider.


Det siste året har regjeringens forskjellspolitikk gjort koronakrisa til ei klassedelt krise. Der arbeidsfolka har tatt den største byrden, både de som har stått uten arbeid og de som har fått tyngre og farligere arbeidsdager, mens de rike har sluppet unna. For samtidig som arbeidsfolka som holder Norge i gang kun mottar applaus så har vi på den andre siden de rike som har mottatt flere titalls milliarder i støtte fra fellesskapet. Vi har eksempler på hvordan krisestøtte har forsvunnet ut i utbytte og hvordan eiendomsbaroner og dagligvarekonger aldri har tjent så godt som nettopp under denne krisa.


Siden 2013 har den mørkeblå regjeringen kuttet titalls milliarder i formueskatt, eiendomsskatt, arveavgift, selskapsskatt og lavere skatt på millionlønninger. Gjeninnføring av høyere skatter for dem som kan betale mest, er både sosialt rettferdig og viktig for å ha råd til velferdsordningene våre. De midlertidige ordningene med økte dagpenger og feriepenger til de som har vært arbeidsledige må gjøres varige. Ingen må falle ut av ordningene uten tilbud om jobb, utdanning
eller anstendig inntekt.


Vi trenger en rettferdig gjenåpningsplan, med tiltak som styrker fellesskapet og får folk i jobb. Vi må gjenreise statens ansvar for arbeidsformidling og sysselsetting, og heller kvitte oss med bemanningsbransjen.
Vi må bekjempe arbeidsledigheten - ikke de arbeidsledige.
Vi må styrke velferden og sikre inntekta til de som står uten arbeid også etter at siste vaksinestikk
er satt.
Vi har vært gjennom en urettferdig nedstengning. Nå er det tid for en rettferdig gjenåpning.


Bli med på et vendepunkt i kampen mot forskjells-Norge.
Bli med i Rødt.


Gratulerer med dagen og god 1. mai!
-Nei til profitt i velferden
-Arbeidsformidling må fullt ut være en offentlig oppgave
-Arbeid til alle – trygge, faste og hele stillinger
-Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker
-En lønn å leve av – En dag å leve med – 6-timers normalarbeidsdag
-EUs arbeidsmarkedspolitikk truer norske arbeidsplasser - ut av EØS-avtalen!
-Støtt Palestinas kamp mot okkupasjon og undertrykkelse