Til klimastreikende ungdommer i Halden!

Sara og Rødt Halden støtter klimastreiken.

Fredag 30. august vil igjen tusenvis av ungdommer gå til klimastreik. Lite har skjedd siden forrige streik, annet enn trusler om fravær for et engasjement strengt tatt mange flere enn ungdommen burde vært delaktig i.

Når utdanningsminister Jan Tore Sanner sier at skoleelever skal ha ros for sitt engasjement, og ber dem bli på skolebenken for å skaffe seg den utdannelsen de trenger for å løse klimakrisen, da har han virkelig misset poenget. Utdanningsministeren har ikke skjønt at når disse elevene har fått sin utdannelse, da er det for sent.

For klimakrisen skjer NÅ! Det er NÅ vi må stanse utslipp, det er NÅ vi må la oljen ligge urørt, NÅ vi må slutte å kaste gruveavfall i fjordene, det er NÅ vi må la storselskapene ta sin del av ansvaret, det er NÅ må vi la politikere ta upopulære avgjørelser, det er NÅ vi må innse at forbruket vårt er helt hinsides all fornuft.

Det må jo være vår tids største paradoks, at barna våre må gå foran oss for å fortelle noe de har skjønt for lenge siden. De voksne anerkjenner klimaforskernes konklusjoner og nikker alvorlig til FNs rapporter, men nekter å innse hva som kreves av politiske og økonomiske enderinger her og nå. Ungdommene våre forstår at store forandringer må til.

For dagens ungdom må det føles utrolig urettferdig at de arver en jord som allerede kan være ødelagt.

Barnebarna våre vil mest sannsynlig hånle over bestefar som i 2020 sutret over at det var kjøttfri mandag i kantinen.

Vi må ta politiske beslutninger basert på forskning og fakta.

Vi må sette menneskers behov og naturens tålegrense over økonomien.

Rødt skal kjempe kampen sammen med ungdommen, vi skal samarbeide med alle som ønsker en verden vi stolt kan levere videre til neste generasjon. Vi skal kunne se våre barnebarn i øynene og si «vi gjorde alt vi kunne».

Rødt Halden håper elevene i byen vår fortsetter å engasjere seg i fremtiden vår. Vi støtter dere 100%.

Sara Langbråten