Nyhetsarkiv2023

Også folk på Grønland og i Gamlebyen trenger grønne lunger og gode møteplasser

Også folk på Grønland og i Gamlebyen trenger grønne lunger og gode møteplasser

Innlegg i Vårt Oslo 26. januar: Er det slik at private hager til store villaer har forrang over offentlige grøntområder som alle kan benytte seg av? Er ikke bokvalitet nødvendig i svært fortetta områder som Gamle Oslo?

2022

Hva mener Rødt Gamle Oslo om den nye foreslåtte høyhusstrategien?

Rødt Gamle Oslo stiller seg svært kritisk til den nye høyhusstrategien som vil ha store negative konsekvenser for bymiljøet, spesielt i bydel Gamle Oslo og Sentrum. I den gjeldende høyhusstrategien for hele Oslo defineres høyhus som bygg mellom 28 og 42 meter, og det er kun områdene rundt Oslo S det kan bygges over 42 meter. Rødt Gamle Oslo ønsker å beholde den nåværende definisjonen av høyhus og begrense utbygging av høyhus også i området rundt Oslo S. Vi ser heller et alternativ der høyhusstrategien skrotes og erstattes av en plan for demografi i Oslo og omkringliggende kommuner som kan møte boligbehovet til folk og ikke utbyggeres profitt-behov.

Årsmøte i Rødt Gamle Oslo 2022

Årsmøte i Rødt Gamle Oslo 2022

28. februar hadde vi årsmøte der 30 stykk møtte opp til ein kveld med ordskifte, vedtak, pizza, val og mange uttalelsar om aktuell politikk i bydelen vår.

2021

Bruk av gamle Munchmuseet

Det er et stort behov for kunst og kulturtilbud for barn og unge i Gamle Oslo, særlig i nabolagene rundt Tøyen og Grønland. Rødt Gamle Oslo støtter derfor Kunsthall Oslos initiativ om å etablere et kultursenter i det gamle Munchmuseet på Tøyen. Kultursenteret vil smelte sammen profesjonelle kulturaktører i bydelen med verksteder, ungdomsklubb og andre lokale tilbud til et mangfoldig kulturhus for lokalbefolkningen.

2020

Folk, ikke bare benk

Folk, ikke bare benk

Hei Aftenposten, vi har savnet deg! Det var en stund siden du var innom nabolaget. Det er en del ting du har gått glipp av.

Er det miljøvennlig å fortette og skyggelege rundt Akerselva?

Er det miljøvennlig å fortette og skyggelege rundt Akerselva?

Jeg har representert Rødt i Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo i mange år. Flere ganger har det undret meg at Miljøpartiet – MDG – veldig ofte stemmer for høye hus. En gjennomgående begrunnelse er at det er lurt ved høyhus nær kollektivknutepunkt. Så pyntes utbyggingsprosjektene med krav til miljøvennlige materialer og løsninger. En høydare i sammenhengen var møtet i bydelen 23. juli. Siden det var midt i sommerferieperioden, så har kanskje ikke så mange fått det med seg. Der var MDGs stemme for høy tomteutnyttelse avgjørende for at bydelen ikke vedtok det mest miljøvennlige alternativet.

Stopp SIANs planlagte arrangement på Tøyen

Stopp SIANs planlagte arrangement på Tøyen

SIAN har søkt og fått tillatelse av bydelen til å avholde et arrangement/stand på Tøyensenteret den 28. september, til tross for at bydelspolitikerne har motsatt seg dette. Bydelsadministrasjonen har fått støtte av Kommuneadvokaten at de ikke kan nekte SIAN tillatelse, begrunnet i ytringsfriheten. Bakgrunnen for dette er at det ikke er anledning til å nekte meninger en ikke liker, eller å drive forhåndssensur. Rødt Gamle Oslo mener at premissene for dette standpunktet er feil.

Beboere på Ensjø mener alvor! Bygg parkdragene på Ensjø nå!

Beboere på Ensjø mener alvor! Bygg parkdragene på Ensjø nå!

13. juni demonstrerte beboere på Ensjø for at parkdrag som er nedfelt i reguleringsplanen må realiseres. De mener alvor og hadde et banner med teksten «Raymond bygg parkdragene eller gå!» 17. juni ble de arrangert et møte med debatt mellom noen politikere og utfordringer til Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG).

Ikke rør Vålerengaparken eller andre friområder!

Ikke rør Vålerengaparken eller andre friområder!

Naboene på Vålerenga frykter rasering av både parken og skolegården, hvis Bane NOR bygger ut togsporene rett nedenfor Vålerenga skole. Rødt vil slåss for å ta vare på verneverdige hus og park og friområder. Vi protesterer samtidig mot jernbane- «løsninger» som forsterker barrierene i bydelen. Vi sier riv barrieren! Vi vil selvsagt ha bedre løsninger for kollektivtransport og tog. Men hvorfor skal igjen Oslo Øst lide, mens tunnelløsninger bare utvides vestover. Mens «løsningene» på østkanten uansett bare blir utvidelse av lappeteppe.

MDGs harme over Rødts skjenkepolitikk

MDGs harme over Rødts skjenkepolitikk

Guðrún Jónsdóttir skriver godt om byutvikling og Rødts sjenkepolitikk. Rødts alkoholpolitikk er godt begrunnet i solid forskning om folkehelse.

Toppkandidater Rødt Gamle Oslo

Toppkandidater Rødt Gamle Oslo

Hils på de fire toppkandidatene fra Rødt Gamle Oslo til valget i september

2018

Om demokrati og bruk av Tøyen Torg

Om demokrati og bruk av Tøyen Torg

Tøyeninitiativet ba politikerne om å vente med å vedta noe om Tøyen torg før beboerne fikk muligheten til mer medvirkning. Derfor ba de politikerne om å vente med å vedta forslaget fra Bydelsdirektøren før befolkningen var blitt mer involvert. De ba om at forslaget måtte ut på grundigere høring. De ba om en reell medvirkningsprosess.

Tøyen torg – hva slags møteplass og for hvem?

Tøyen torg – hva slags møteplass og for hvem?

Torsdag 21. juni er det en sak i bydelsutvalget i Gamle Oslo om inngåelse av leieavtale med ny Torgforening for Tøyen Torg. Rødt foreslår at hele saken utsettes slik at lokalbefolkningen faktisk får være med og diskutere hva vi vil med Tøyen torg.

Tyrkia ut av Afrin, uttalelse fra årsmøtet i Rødt Gamle Oslo 28. februar

Tyrkia ut av Afrin, uttalelse fra årsmøtet i Rødt Gamle Oslo 28. februar

Tyrkia ut av Afrin. Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Gamle Oslo 28. februar

Sosial boligpolitikk. Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Gamle Oslo

Sosial boligpolitikk. Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Gamle Oslo

"Byutvikling og boligpolitikk henger sterkt sammen med de miljømessige og sosiale utfordringene vår bydel står ovenfor. Vi må handle nå." Uttalelse vedtatt på årsmøte i Rødt Gamle Oslo 28. februar.

Rødt vokser

Rødt vokser

Avisinnlegg i avisa Østbyen torsdag 8. februar. "Rødt vokser. Vi har nåe tre representanter i bydelsutvalget i Gamle Oslo etter at uavhengig representant Kay Asbjørn Schjørlien har meldt seg inn i Rødt. Nå har Rødt den nest største representasjonen i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Rødt fikk 12,7 av stemmene ved stortingsvalget i Gamle Oslo. I løpet av 2017 økte medlemsmassen i Rødt i Gamle Oslo med 49 %. På landsbasis økte medlemstallet med 47 % og Bjørnar Moxnes blir en kraftfull stemme på stortinget. I Bystyret i Oslo har Rødt sikret flere penger til bydelene, til kommunale boliger og til frivillige organisasjoner."

2017

Budsjettkavalkade og ønske om god jul og godt nyttår fra Rødt Gamle Oslo

Budsjettkavalkade og ønske om god jul og godt nyttår fra Rødt Gamle Oslo

Etter tidenes valgkamp kan vi nå også bruke vår stemme fra Stortingets talestol. Rødt Gamle Oslo har vår del av æren for dette. Vi satte oss et høyt mål om å klare å få 12 % av stemmene i bydelen, og resultatet ble 12,7 %!

Tøyenrådet er opprettet for å være lokalbefolkningens talerør og må respekteres!

Tøyenrådet er opprettet for å være lokalbefolkningens talerør og må respekteres!

Rødt kritiserer partiene SV, MDG, Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Venstre, for igjen å ignorere innstillinger fra Tøyenrådet som representerer lokalbefolkningen.

Hadde man kunnet måle omsorg i mynter hadde man ikke lagt ned St. Halvardshjemmet på den måten det ble gjort

Hadde man kunnet måle omsorg i mynter hadde man ikke lagt ned St. Halvardshjemmet på den måten det ble gjort

2. juledag 2016 feiret Norges eldste 112-årsdagen sin på St. Halvardshjemmet i Oslo med familien og andre beboere. Sykehjemmet har fått heder for god omsorg, men Oslo kommune har leng varslet at avtalen med Kirkens Bymisjon kunne sies opp. Programmet «Brennpunkt» på NRK, som fulgte beboere på St. Halvardshjemmet i en lengre periode, har skapt sterke reaksjoner. Karakteristikker om uverdig behandling har florert på nettet.

Talerør for folk!

Talerør for folk!

I disse valgkamptider er det på sin plass å minne om en sak fra bydelsutvalget i Gamle Oslo. Rødts rolle i parlamentariske forsamlinger er bl.a. å være en talerør for folk. Det vil vi også bli på stortinget.

Ingen skal fratas statsborgerskap

Ingen skal fratas statsborgerskap

Norge må slutte å ta fra folk statsborgerskapet. Det er å behandle mennesker som annenrangs borgere