Siste nytt

Også folk på Grønland og i Gamlebyen trenger grønne lunger og gode møteplasser

Også folk på Grønland og i Gamlebyen trenger grønne lunger og gode møteplasser

Innlegg i Vårt Oslo 26. januar: Er det slik at private hager til store villaer har forrang over offentlige grøntområder som alle kan benytte seg av? Er ikke bokvalitet nødvendig i svært fortetta områder som Gamle Oslo?

Hva mener Rødt Gamle Oslo om den nye foreslåtte høyhusstrategien?

Rødt Gamle Oslo stiller seg svært kritisk til den nye høyhusstrategien som vil ha store negative konsekvenser for bymiljøet, spesielt i bydel Gamle Oslo og Sentrum. I den gjeldende høyhusstrategien for hele Oslo defineres høyhus som bygg mellom 28 og 42 meter, og det er kun områdene rundt Oslo S det kan bygges over 42 meter. Rødt Gamle Oslo ønsker å beholde den nåværende definisjonen av høyhus og begrense utbygging av høyhus også i området rundt Oslo S. Vi ser heller et alternativ der høyhusstrategien skrotes og erstattes av en plan for demografi i Oslo og omkringliggende kommuner som kan møte boligbehovet til folk og ikke utbyggeres profitt-behov.

Årsmøte i Rødt Gamle Oslo 2022

Årsmøte i Rødt Gamle Oslo 2022

28. februar hadde vi årsmøte der 30 stykk møtte opp til ein kveld med ordskifte, vedtak, pizza, val og mange uttalelsar om aktuell politikk i bydelen vår.