Siste nytt

Rødt Gamle Oslos syn på "nytt" Oslo fengsel

Rødt Gamle Oslo er positive til fortsatt fengselsdrift på Grønland. Fengsel er en funksjon som er nødvendig i en by. De ansattes representanter, både Oslo Fengsels- og friomsorgsforbund (OFF, del av Norges Fengsels- og friomsorgsforbund) og Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er tydelige på at de ønsker at et "nytt" Oslo fengsel må lokaliseres i Oslo kommune. Fengselet bør være plassert nær kollektivknutepunkter av hensyn til både for de innsattes pårørende og for de ansatte. Nærhet til andre funksjoner i "straffesakskjeden", som politihus og tinghus, er også en fordel, fordi det minimerer transport mellom institusjonene.

Rødt Gamle Oslo mener at Grønlikaia må bli et sosialt inkluderende nabolag som ivaretar lokale boligbehov og gir alle tilgang på sol ved vannkanten

Grønlikaia er siste del av fjordbyen som gjenstår å bli utviklet. Området eies av Oslo kommune gjennom sitt kommunale foretak HAV eiendom og har stort potensiale for å huse nye boliger og kan være foregangsmodell for god og inkluderende byutvikling.

Bli kjent med våre kandidater til bydelsutvalget i Gamle Oslo

Bli kjent med våre kandidater til bydelsutvalget i Gamle Oslo

I ukene fremover vil vi la dere bli kjent med våre kandidater til bydelsutvalget i Gamle Oslo. Her kan du bli bedre kjent med vår 11.kandidat Hanna Vesterager

Kontakt oss

Leder

OSH

Ola Sverreson Haugstad

olahaugstad93@gmail.com

E-post

roedtgamleoslo@gmail.com