Siste nytt

Årsmøte i Rødt Gamle Oslo 2022

Årsmøte i Rødt Gamle Oslo 2022

28. februar hadde vi årsmøte der 30 stykk møtte opp til ein kveld med ordskifte, vedtak, pizza, val og mange uttalelsar om aktuell politikk i bydelen vår.

Bruk av gamle Munchmuseet

Det er et stort behov for kunst og kulturtilbud for barn og unge i Gamle Oslo, særlig i nabolagene rundt Tøyen og Grønland. Rødt Gamle Oslo støtter derfor Kunsthall Oslos initiativ om å etablere et kultursenter i det gamle Munchmuseet på Tøyen. Kultursenteret vil smelte sammen profesjonelle kulturaktører i bydelen med verksteder, ungdomsklubb og andre lokale tilbud til et mangfoldig kulturhus for lokalbefolkningen.

Folk, ikke bare benk

Folk, ikke bare benk

Hei Aftenposten, vi har savnet deg! Det var en stund siden du var innom nabolaget. Det er en del ting du har gått glipp av.