Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Emma WatneDet trengs en opprydning etter NAV-skandalen og et oppgjør med arbeidslinja. Regjeringa har ikke vist tegn til å levere på det siste, men det er heldigvis fortsatt mulig å snu.

Endelig blir det slutt på den urettferdige praksisen med at barnetrygden kuttes for de som mottar sosialhjelp. Vedtaket Stortinget nå skal gjøre er et bevis på at det nytter. Det nytter å si ifra om urettferdighet, og å kjempe for forandring.

De syke og svake blir hardt rammet av pensjonskutt fremover. Men det er ikke for sent å skjerme uføre fra kuttene i pensjonsreformen.

Når det er vanlige folks tur, så skal visst ikke alle med lenger.

Minstepensjonistene må klare seg på 230 000 kroner i året. Direktøren som skal evaluere om det er nok, får selv millioner i gullpensjon.