Rødt på plass når venstresidens samles på The People’s Summit.

Sentralstyremedlem i Rødt, Reidar Strisland, deltar 9. – 11. juni på The People’s Summit i Chicago. Et viktige mål med konferansen er å samles rundt viktige strategier for venstresida både nasjonalt i USA og internasjonalt.

Blant arrangørene er Democratic Socialists of America, The People for Bernie Sanders og Bernies egen organisasjon Our Revolution.

Sentralstyremedlem i Rødt, Reidar Strisland. Foto: Claudia Bjørgum.

– I USA rettes mye fokuset på å lage motstrategier mot Trumps galskap. Samtidig er det viktig for både Bernie Sanders og de progressive organisasjonene å vise fram sine visjoner. De stopper ikke med å forsøke å redde Obamacare fra Trumps klør, de lanserer noe bedre og mer populært. Helse som en del av den offentlige velferden. En av mange ting jeg er her for å la meg inspirere av, sier Strisland.

Blant foredragsholderne på konferansen finner vi Bernie Sanders, Naomi Klein, Michael Moore, Bill McKibben og Popvenstreaktuelle Winnie Wong. Alle er sentrale skikkelser på amerikansk venstreside. Men konferansen er først og fremst en viktig møteplass for aktivister på amerikansk og internasjonal venstreside.

– Den overraskende suksessen til Sanders i primærvalget og den voksende populariteten hans i Trumps æra, Corbyns valgskred i Storbritannia, Melenchons oppsiktsiktsvekkende gode resultat i Frankrike og Podemos i Spania viser at radikal venstresidepolitikk er i støtet. Men det holder heller ikke å bare vinne valg. Mange utfordringer er internasjonale. Både kamp mot regimeskiftestrategien i Midtøsten, skatteparadis, miljø og urettferdige frihandelsavtaler er områder et venstresideparti ikke kan vinne alene. Derfor er et tettere internasjonalt samarbeid viktig, sier han.

Konferansen varer fra fredag til søndag. Deretter vender Strisland sammen med amerikanerne Winnie Wong og Moumita Ahmed nesa mot Oslo, og Popvenstre. Der skal de blant annet diskutere kamp og motstrategier mot høyrepopulismen.

– Vi kommer helt sikkert til å ta med oss mye nyttige erfaringer fra diskusjonene i Chicago. Jeg ser på Popvenstre som en forlenget arm av konferansen. Til høsten er vi klare for å spre venstresidesuksessen til Norge, og Rødt har absolutt muligheten til å komme over sperregrensa. Kamp mot økende forskjeller er noe som gir gjenklang både i Norge og i landene med venstresidesuksess. De er galskap at den rikeste prosentens pengehaug skal vokse inn i himmelen mens vi får flere fattige barnefamilier. Norge og verden trenger partier for de mange, ikke de få. Gleder meg til å komme hjem med erfaringer fra juniten, avslutter Strisland.