Landsmøtedebatt

Her finner du videoer og tekster som kan brukes i lokallagenes diskusjoner i forkant av landsmøtet i april 2023.

Foto: Brage Aronsen.

Sidene er under arbeid og vil utvides med flere temaer. Sist gjennomgått 31.03.2023.

Vedtekter

I denne videoen diskuterer Sissel Hallem og Gyro Fjordheim Fjermedal, fra vedtektskomiteen, noen av forslagene til nye vedtekter for Rødt. En god introduksjon til diskusjoner i lokallagene!

Våpenhjelp til Ukraina?

I denne videoen diskuterer Mailiss Solheim-Åkerblom og Seher Aydar forslaget til uttalelse om Ukraina og våpenstøtte. Seher og Mailiss har begge sittet i uttalelseskomiteen og har ulike syn på saken. Bruk gjerne klippet som intro til diskusjoner i lokallagene.

Introduksjon til våpenstøtte-debatten i Rødt av Ivar Espås Vangen, Internasjonalt utvalg

Støtte til Ukrainas væpnede motstandskamp av Lars Borgersrud, Terje Kollbotn og Boye Ullmann

Ukraina-solidaritet, men militær nøytralitet av Sigurd Allern

Hva skal opp til behandling på landsmøtet? Her finner du forslaget fra uttalelseskomiteen, dissensen fra et mindretall i komiteen og endringsforslaget fra et flertall i sentralstyret

Kraft og havvind

I dette heftet finner du begrunnelser fra uttalelseskomiteens flertall og mindretall på uttalelsen som handler om kraft og havvind. Bruk gjerne tekstene som grunnlag for diskusjoner i lokallagene.