Siste nytt

Hva mener Rødt Gamle Oslo om den nye foreslåtte høyhusstrategien?

Rødt Gamle Oslo stiller seg svært kritisk til den nye høyhusstrategien som vil ha store negative konsekvenser for bymiljøet, spesielt i bydel Gamle Oslo og Sentrum. I den gjeldende høyhusstrategien for hele Oslo defineres høyhus som bygg mellom 28 og 42 meter, og det er kun områdene rundt Oslo S det kan bygges over 42 meter. Rødt Gamle Oslo ønsker å beholde den nåværende definisjonen av høyhus og begrense utbygging av høyhus også i området rundt Oslo S. Vi ser heller et alternativ der høyhusstrategien skrotes og erstattes av en plan for demografi i Oslo og omkringliggende kommuner som kan møte boligbehovet til folk og ikke utbyggeres profitt-behov.

Årsmøte i Rødt Gamle Oslo 2022

Årsmøte i Rødt Gamle Oslo 2022

28. februar hadde vi årsmøte der 30 stykk møtte opp til ein kveld med ordskifte, vedtak, pizza, val og mange uttalelsar om aktuell politikk i bydelen vår.

Bruk av gamle Munchmuseet

Det er et stort behov for kunst og kulturtilbud for barn og unge i Gamle Oslo, særlig i nabolagene rundt Tøyen og Grønland. Rødt Gamle Oslo støtter derfor Kunsthall Oslos initiativ om å etablere et kultursenter i det gamle Munchmuseet på Tøyen. Kultursenteret vil smelte sammen profesjonelle kulturaktører i bydelen med verksteder, ungdomsklubb og andre lokale tilbud til et mangfoldig kulturhus for lokalbefolkningen.