Full støtte til streiken i offentlig sektor

UNIO tar ut over 7000 lærere, barnehageansatte og helsefagarbeidere i streik da nattens mekling ikke kom i land. – Rødt gir de streikende full støtte, sier faglig leder Markus Hansen.

Foto: Brage Aronsen

Torsdag morgen ble det klart at meklingen ikke førte til enighet, og streiken var et faktum.

– Lærere og sykepleiere får ikke det nødvendige lønnsløftet som trengs for både å rekruttere og beholde disse yrkesgruppene i kommunal sektor, sier Markus Hansen, faglig leder i Rødt.

– Kravet til UNIO var legitimt, med tanke på å ikke godta lønnsnedslag. Selvfølgelig må det magre oppgjøret fra fjoråret, hvor offentlig sektor og spesielt lærerne ble hengende etter frontfaget, også sees på i sammenheng med årets oppgjør.

Hansen understreker at streik er et kraftig, men nødvendig virkemiddel når man ikke blir enige.

– Streik er et sterkt virkemiddel og må kun brukes når det er nødvendig. Så er det sånn at streik omtrent er det eneste lovlige maktmiddelet man som fagforening kan bruke mot arbeidsgiver. Da har man ikke mange andre valg når det ikke blir enighet på andre vis. Må man ta i bruk streikevåpenet, så må man.

– Rødt gir de streikende full støtte og heier på dere i kampen for et nødvendig lønnsløft!

Les mer om streiken hos Utdanningsforbundet.