Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen må gå i front for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår og innflytelse for kommuneansatte.

De folkevalgte har en kollektiv arbeidsgiverrolle for ansatte i norske kommuner. Dette er en rolle de folkevalgte bør ta på alvor. De ansatte er avgjørende for å sikre tilbudene som vedtas av kommunestyrene, og må sikres gode lønns- og arbeidsvilkår samt innflytelse på arbeidsplassen.