Fordi det er mulig 2022

Her kan du laste ned Rødts alternative statsbudsjett for 2022.

Fordi det er ­mulig 2022

Rødts alternative statsbudsjett

Bakgrunnsfoto: Knut Troim / Unsplash

Forord:

De arbeidsledige, ­velferden og klimaet har ikke tid til å vente

Marie Sneve Martinussen og Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen

Etter åtte år med en borgerlig regjering som har økt forskjellene mellom folk, gikk det et lettelsen sukk over by og bygd valgnatta 13. september. Erna Solbergs politiske prosjekt ble vraket med stor margin, og venstresida gjorde et historisk godt valg. Det nye politiske flertallet fikk et tydelig mandat for forandring. Regjeringsplattformen kaller det «et historisk sterkt flertall for en ny og mer rettferdig kurs for landet.» Nå er fallhøyden stor. Med sitt budsjettforslag for 2022 risikerer regjeringa å skuffe alle som forventer et reelt politisk skifte. Justeringene er for små, de freder for mye Høyre-politikk og ambisjonene for lave. Det er for mange spor av Erna Solberg i Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedums «nye kurs».

Heldigvis trenger det ikke være sånn. Rødt legger fram et helhetlig forslag til statsbudsjett for 2022 som viser at det er mulig å velge en annen vei ut av koronakrisa enn det Høyre-regjeringa la opp til. Vi kan bruke ­erfaringene fra krisa til å styrke sikkerhetsnettet for de arbeidsledige og bygge ut velferden, fordi pandemien har vist at fellesskapet er vår viktigste trygghet. Og vi kan sørge for at alvoret fra klimatoppmøtet får umiddelbare konsekvenser for politikken her hjemme, at milliardene blir brukt på å kutte utslipp på en rettferdig måte. Det handler om politiske valg og prioriteringer.

Halvannet år etter den første nedstengingen av Norge vet vi alt for godt at koronakrisa har blitt ei forskjells­krise, som enda ikke er over. De største kostnadene har blitt tatt av arbeidsfolk, både de som har mista jobb og inntekt og de som har stått på for å holde hjulene i gang. Det som mange trodde skulle bli en kort periode med unntakstilstand har satt dype spor på bankkontoene til hundretusenvis av familier, og slitt ut de som jobber i samfunnskritiske yrker. Samtidig vet vi at formuene på toppen har vokst, aksjonærene har gode dager. Spesielt i dagligvarebransjen og for eiendomsbaronene har koronakrisa gitt skyhøye overskudd.

Det haster å bryte med forskjellsutviklinga, før krisa får sette enda dypere spor. Da må vi tørre å omfordele fra de som har tjent godt under krisa, til de som fortsatt betaler regninga.

Det har vært mye snakk om hvem sin tur det er nå. En ting er sikkert: De arbeidsledige har ikke tid til å vente på økonomisk trygghet. Vi må sikre feriepengene som skal gi inntekt neste sommer. Hvis ikke politikken forandres ligger også titusener an til å gå ned i inntekt, når dagpengesatsene kuttes igjen fra 1. januar. Tusener vil måned for måned nå maksperioden og falle ut av dagpengesystemet. Krisa er ikke over.

De ansatte i velferden har ikke tid til å vente på flere kolleger. Nå øker smittetallene igjen og det ropes varsko fra sykehus, barnehager og skoler i hele landet, som manglet folk og penger fra før av og koronasmitte gjør det enda verre. Løsningen er ikke et midlertidig plaster på såret, men en storstilt opprusting av velferden, med økte midler til kommunene, til helsevesenet og reversering av de borgerlige høvelkuttene i hele offentlig sektor.

De som sliter med å betale regningene har ikke tid til å vente på flere fellesløsninger. Det siste året har vi hørt rystende historier om folk som ikke klarer å betale for nødvendig tannhelse, og i Hurdalsplattformen lover regjeringa å jobbe for en utvidelse av tannhelsen. Likevel settes det ikke av en eneste krone mer til tannhelse i den nye regjeringas budsjettforslag for 2022. Rødt vil sende tannlegeregninga for folk flest til de rike, via et omfordelende skattesystem. Jobben må begynne allerede nå.

Og klimaet har ikke tid til å vente på utslippskutt. Noen trodde at pandemien ville føre til betydelige klimakutt, fasiten er dessverre at utviklingen igjen går feil vei. Det gir oss stadig dårligere tid til å gjennomføre den ­omstillinga vi har visst at behøves i flere tiår. Vi trenger en rettferdig miljøpolitikk gjør det billigere og lettere å reise kollektivt, som skiller mellom ordinært forbruk og unødvendig luksusforbruk, som prioriterer jernbane framfor store nye motorveier og som skaper nye arbeidsplasser.

Med stor, sterk og folkelig ryggdekning ligger oppdraget hos det nye politiske flertallet. Rødt er klar for å bidra, med konkrete forslag til omprioriteringer, finansiering og løsninger som vil gi den nye politiske kursen folk vil ha og landet trenger.

Forandring er mulig. Vi trenger ikke vente.

Marie Sneve Martinussen

Marie Sneve Martinussen

Nestleder og finanspolitisk talsperson

marie.sneve.martinussen@stortinget.no

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Partileder

bjornar.moxnes@stortinget.no

Les resten av budsjettet i heftet:

Fordi det er ­mulig 2022

Rødts alternative statsbudsjett

Tidligere alternative budsjett: