Alt om statsbudsjettet for 2020

Her finner du Rødts alternative statsbudsjett for 2020, i tillegg til nyheter og analyser fra Rødt om forslaget til statsbudsjett.

Det er mulig 2020

Last ned Rødts alternative statsbudsjett for 2020 (PDF).

– Dette er et budsjett for mer rettferdighet, både i skattepolitikken, arbeidslivet og klimapolitikken, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Fredag 15. november la Rødt fram sitt andre helhetlige alternative statsbudsjett.

– Norge trenger nye, offensive velferdsreformer for folk flest, både i bygd og i by. Vi viser at det er mulig å komme langt i retning tannhelse betalt av det offentlige, gratis barnehage for alle og økt barnetrygd også til de over 6 år, bare på ett år. Det er effektiv politikk mot Forskjells-Norge, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Vi legger også inn en såkalt klimarabatt, som skal gjøre miljøpolitikken mer rettferdig. Det er en co2-avgift hvor inntektene tilbakeføres direkte til alle med middels, lav eller ingen inntekt. På den måten kan man gjøre det dyrere å forurense, uten av det slår like usosialt ut.

2. nestleder Silje Kjosbakken understreker at forslaget som legges fram er finansiert på en realistisk og gjennomførbar måte.

– I budsjettet vårt rigger vi om skattesystemet, for å betale for mer velferd og utjevne forskjeller. Vi innfører en dynastiskatt, som skal hindre at enorm makt og rikdom får bygge seg opp og gå i arv gjennom generasjoner. Vi øker også inntektsskatten, men kun for inntektsgrupper over 600.000 kr. Våre forslag er basert på beregninger gjort av Finansdepartementet, de er gjennomtenkte og gjennomførbare, sier 2. nestleder Silje Kjosbakken.

Her er hovedpunktene i Rødts alternative budsjett:

 • 7 mrd kr mer til kommunene (frie inntekter og distriktstilskudd)
 • 3 mrd kr mer til billigere og gratis tannhelse
 • 1,95 mrd kr til økt barnetrygd
 • Innføring av dynastiskatt for store formuer, utbytter og arvebeløp
 • Ingen økning i inntektsskatten for inntektsgrupper opp til 600.000 kr
 • Gratis barnehage for 5-åringer og reversering av økt makspris for 2020
 • 686 mill kr til forlengelse av AAP til de som ikke er avklart og reversering av regjeringas kutt for unge under 25
 • 1,6 mrd kr mer til sykehusene
 • Innfører klimarabatt: CO2-avgiften økes med 50 prosentpoeng, 3,1 mrd tilbakebetales til de med middels, lav eller ingen inntekt.
 • «Teslaavgift»: Fjerner subsidiering av tunge og dyre luksus-elbiler (640 mill kr)
 • Styrker politidistriktene med 815 mill kr
 • Penger til to ny a-krimsentre, styrker Arbeidstilsynet og fagbevegelsens egne prosjekter mot sosial dumping
 • Kutt i store motorveiprosjekter, 3 mrd kr mer til jernbane og 1,7 mrd kr mer kollektivtransport

Flere nyheter om statsbudsjettet:

Rødt foreslår å innføre klimarabatt – en mer rettferdig klimaavgift

I sitt forslag til alternativt statsbudsjett foreslår Rødt å innføre såkalt klimarabatt.

– Vi foreslår at alle som tjener mindre enn 600.000 kr skal få utbetalt klimarabatt. Det er viktig at alle skal kunne leve miljøvennlig, uavhengig av hvor man bor eller hvor stor lommeboka er, sier Bjørnar Moxnes.

Les mer...

– Svikter barn som vokser opp i fattigdom

– Regjeringas budsjettforslag er dyster lesning for alle som er opptatt av utjevning og at alle barn skal ha like muligheter, sier Silje Kjosbakken, 2. nestleder i Rødt.

Les mer...

10 tall fra statsbudsjettet for 2020

7. oktober la regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2020. Vi har dukket ned i detaljene, og har funnet 10 tall det er verdt å merke seg.

Les mer...

Mer privatisering og flere velferdskutt

– Aldri før har det vært så mange milliardærer i Norge. Blant Norges aller rikeste personer finner vi flere velferdsprofitører. Men samtidig som regjeringa lanserer sine årlige velferdskutt får velferdsprofitørene beholde sine sugerør i statskassa, sier Seher Aydar, Rødts 1. vara til Stortinget.

Les mer...

Stø kurs mot klimakrise, ikke for omstilling

– Statsbudsjettet legger opp til full gass for oljeindustrien samtidig som bremsene settes på for fastlandsindustrien. Midlene til naturvern står på stedet hvil. Forslaget til statsbudsjett tar oss et skritt videre mot uopprettelige ødeleggelser av klima og natur, sier Bjørnar Moxnes.

Les mer...