Velkommen til Rødt-bloggen

Her finner du aktuelle videosnutter, kronikker og innlegg fra våre politikere og aktivister.

Filter: Hege Bae NyholtPenger bevilget til velferd skal gå til velferd, ikke til privat berikelse.

Over halvparten av barn og unge blir stressa av skolearbeidet. Skal vi endre barna eller systemet?

Da regjeringa la fram ny barnehagelov i mai i år, var det et lite skritt i riktig retning. Likevel er det langt fra ord til handling.

Det er når vi alle skal gjøre de samme tingene at de enorme forskjellene blir mest synlige. Sommeren er en slik tid.

De rikeste forurenser aller mest, da burde de også kutte mest i sine utslipp.

Det er ikke for sent for regjering å snu, og sikre kornberedskapen fremover.