Siste nytt

Rapport fra Bergen bystyre 19.-20-juni

Rapport fra Bergen bystyre 19.-20-juni

For et langt møte! Det siste bystyremøtet før sommeren gikk over to dager, og likevel var sakskartet for langt til at representantene rakk å behandle alt.

Magne Hagesæters appell for papirløse migranter

Magne Hagesæters appell for papirløse migranter

Magne Hagesæter ble invitert til å holde appell på markering av Verdensdagen for flyktninger 20. juni, som leder i Rødt Bergen. Vi gjengir den i sin helhet.

Magne Hagesæters appell for Palestina 22. juni

Magne Hagesæters appell for Palestina 22. juni

Appell holdt av Rødt Bergens leder Magne Hagesæter 22. juni. Appellen ble holdt ved markeringen Stopp folkemordet, på Vågsallmenningen.

Kontakt oss

Leder

MH

Magne Hagesæter

magne.hagesater@gmail.com

E-post

bergen@roedt.no

Adresse

Postadresse: Rødt Bergen, Hans Tanks gt. 17, 5008 Bergen Besøksadresse: Hans Tanks gate 17, Bergen

Lokallag