Vil kjempe for profittfrie barnehager

– Rundt årtusenskiftet mente til og med sentrumsregjeringer at kommersielle barnehager ikke skulle ha statstilskudd. Nå anklages vi for hatretorikk for å mene det samme. Det er helt absurd, sier Bjørnar Moxnes. Onsdag la Rødt fram forslag til lovendringer for å sikre profittfrie barnehager.

Skal eiere av barnehager kunne ta ut profitt og tjene seg rike på driften? Debatten om kommersielle barnehager har rast de siste årene. Regjeringen legger snart fram forslag til endringer i barnehageloven, og onsdag presenterte Rødt hvilke lovendringer de vil kjempe for når saken kommer opp i Stortinget.

Illustrasjon: Ingunn Dybendahl

Forslagene er en del av notatet Profittfrie barnehager, som viser hvordan sektoren har blitt stadig mer kommersialisert. I tillegg presenteres en rekke konkrete forslag til en snuoperasjon i flere ledd:

  • Forkjøpsrett for kommunen ved salg og krav om å søke på nytt om tilskudd ved salg.
  • Kommunene må få velge selv om de vil tillate nye kommersielle barnehager eller ikke.
  • Krav til åpenhet og innsyn i kommersielle barnehage-selskaper, på lik linje med innsynet man har i offentlige virksomheter.
  • Kommunen skal få stille samme krav til private som kommunale, både når det gjelder å nedjustere antall plasser dersom behovet faller, inntaksregler og bemanning.
  • Eiere med kommersielt formål skal ikke ha rett på tilskudd.

Vanlig sentrumspolitikk
Moxnes mener regjeringspartienes harde angrep på ideen om profittfrie barnehager er overraskende.

– Det er stor folkelig støtte bak kravet, og du skal ikke langt tilbake i tid før det var vanlig sentrumspolitikk å mene at kommersielle ikke skulle ha rett på tilskudd for å drive barnehage. Dette ble foreslått av Venstre, KrF og Senterpartiet under den første Bondevik-regjeringen. Å gi tilskudd til private ideelle drivere, men ikke for kommersielle, er et standpunkt som er i tråd med hvordan vi tradisjonelt har bygget opp velferdstjenestene våre i Norge. Likevel kommer det altså anklager om hatretorikk når vi kritiserer velferdsprofitørene. Det er helt aburd. Det er dagens barnehagepolitikk som er ytterliggående, og jeg forventer at utviklinga snur om det blir rødgrønt flertall i 2021.

Forslaget fra Bondevik 1-regjeringen var en del av en stortingsmelding som ble lagt fram i 1999. Der foreslo regjeringen at barnehager som tar sikte på størst mulig fortjeneste for eieren, ikke skulle få statstilskudd.

Les hele notatet Profittfrie barnehager:

Profittfrie barnehager

Rødts forslag til en profittfri barnehagesektor. En plan for bedre arbeidsforhold, styrket lokaldemokrati, mer åpenhet og barna i sentrum.

Les mer om hva Rødt mener