Usynlig miljøpolitikk

– I møte med ei stadig synligere klimakrise, leverer regjeringa et statsbudsjett hvor miljøpolitikken er umulig å få øye på, sier nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

FORSTÅR IKKE ALVORET: Finansminister Siv Jensen. Foto: Stortinget/CC.

Samme dag som regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 kom FNs klimapanel med en rapport som slår fast at «kun ekstreme tiltak kan begrense oppvarmingen til 1,5 grader». Slike tiltak finner vi absolutt ingen av ikke i budsjettforslaget, mener nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen.

– Å lese disse to dokumentene på samme dag er dystert og skremmende. På den ene siden sier verdens ledende klimaforskere at vi kan vente oss katastrofale konsekvensene og at det trengs en ekstraordinær innsats som menneskeheten aldri har sett maken til. Og på den andre siden får vi et forslag til statsbudsjett hvor «miljøpartiet«» Venstre tydeligvis har kapitulert i møte med klimafornekterne i Frp.

Les hos NRK: FN: Verden må gjøre endringer som menneskeheten aldri før har sett maken til

RØDT-NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen. Foto: André Løyning.

Sneve Martinussen peker på at regjeringas budsjettforslag legger opp til fortsatt ekspanderende oljeproduksjon med videreføring av leterefusjonsordningen og midler til kartlegging av nye petroleumsressurser.

– Hvis vi skal unngå at en omstilling av norsk økonomi blir omstilling til arbeidsledighet for oljearbeiderne, så haster det med å snu næringspolitikken i riktig retning. Vi kan ikke fortsette å bruke skattepenger på å subsidiere leting etter mer olje, når vi vet at vi allerede har funnet mer enn kloden tåler at vi pumper opp. Disse milliardene skulle heller vært brukt på en aktiv næringspolitikk som gir oss den grønne industrirevolusjonen vi trenger, sier Sneve Martinussen.

I samferdselsdepartementet er det satt av 40 % mer til utbygging av motorveier enn til utbygging av jernbane, i tillegg er midler til sykkel- og gangveinettet kutta.

– En tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra transportsektoren, og hvis vi skal få ned disse utslippene trenger vi mer, bedre og billigere kollektivtransport. I dette budsjettet får motorveiene 140 kroner for hver hundrelapp som settes av til jernbanen. Den prioriteringa holder ikke når vi vet hvor mye som trengs til utbygging av dobbeltspor, nye linjer og tilrettelegging for gods på bane. Du kan ikke bygge motorvei og så be folk kjøpe seg en Tesla for å få ned utslippene, vi trenger fellesløsninger som fungerer for økonomien til folk flest, sier Sneve Martinussen.

Naturmangfoldet taper

Det biologiske mangfoldet er truet, ikke bare av klimaendringer, men av nedbygging og inngrep. Men også tiltakene som skal ta vare på naturen uteblir i regjeringens budsjettforslag. Posten som skal dekke utgifter til skogvern er kuttet med 20 millioner kroner, midler til bevaring av trua natur mister 3 millioner kroner og vannforvaltningen må klare seg med 12 millioner mindre enn i år.

– Med tanke på at Stortinget har vedtatt at 10 % av norsk skog skal vernes, er det en liten katastrofe at regjeringen nå kutter i skogvernmidlene. For å i det hele tatt ha håp om å nå målet ville man trengt minst 200 millioner ekstra i potten, sier Sneve Martinussen.

– Totalt sett er dette et budsjettforslag som vil forsterke de enorme klimautfordringene, snarere enn å legge til rette for den nødvendige omstillinga som haster stadig mer for hver dag som går, avslutter Rødt-nestlederen.

Les hos NRK: FN krever ekstreme tiltak: – Ingen vilje i statsbudsjettet

Les også: Alt om statsbudsjettet