Sykelønn

Rødt ønsker å bevare sykelønnsordningen.

Foto: YAY Micro

Ingen kan bestemme om de skal bli syke eller ikke. Ingen burde straffes økonomisk for å ha blitt syke eller skadet.

Rødt vil beholde sykelønnsordninga som i dag. Arbeidstakere skal ha rett til lønn under sykdom fra første sykedag.

Sykelønnsordningen er også viktig for å unngå store forskjeller mellom ulike yrker. Før ordningen ble innført, hadde allerede privilegerte grupper forhandlet fram rett til full lønn under sykdom i sine tariffavtaler. Hvis sykelønnsordningen fjernes, vil det altså ikke bety at alle mister retten til full lønn fra første sykedag. De på toppen vil kunne beholde det som et frynsegode, mens vanlige folk mister det. Derfor vil kutt i sykelønna forsterke Forskjells-Norge.