Stopp krigen

Uttalelse fra Rødts sentralstyre om situasjonen i Ukraina torsdag 10. mars.

Foto: Elena Mozhvilo/Unsplash.

Rødt fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Russlands invasjon er angrepskrig og et grovt brudd på FN-pakten. Krigen forårsaker frykt, elendighet og død og driver millioner på flukt. Vi ber om en umiddelbar stans i krigshandlingene, våpenhvile og tilbaketrekking av russiske tropper fra Ukraina.

Sluttpunktet for en krig er gjennom en politisk og ikke en militær løsning. Rødt mener at det så snart som mulig bør innkalles til en konferanse for fred, sikkerhet og samarbeid i Europa, som samler alle parter rundt bordet, for å sikre en nedtrapping og en diplomatisk løsning på konflikten.

Rødt oppfordrer til målrettede sanksjoner som rammer den politiske eliten, militæret, oligarkene og finanseliten i Russland. Samtidig som vi er for å ta i bruk økonomiske sanksjoner mot Russland, vil vi unngå sanksjoner som ensidig rammer den russiske befolkninga. Hvilke økonomiske sanksjoner og hvilke sanksjoner innenfor kultur og idrett som iverksettes, må vurderes nøye fra tilfelle til tilfelle. Målet med sanksjoner må være å svekke regimet og ikke svekke fredsbevegelsen i Russland.

Rødt vil jobbe for å øke bistanden til alle ofre i krigssonen og rask humanitær bistand til alle flyktninger fra Ukraina. Rødt støtter at flyktningene nå gis en kollektiv beskyttelse. Dette må gjelde alle flyktninger fra Ukraina, også studenter og gjestearbeidere som flykter. Det må slås hardt ned på rasismen ved grensene som gir seg uttrykk i at flyktninger med annen etnisk opprinnelse nektes adgang eller nektes å flykte. Kollektiv beskyttelse må også gjelde for russiske soldater som rømmer fra krigen, og russiske dissidenter som utsettes for politisk forfølgelse.

Putins krigføring er inne i en fase der hele byer legges i grus, det utføres ren terror mot sivilbefolkninga. Angrepet på atomkraftverket i Enerhodar med fare for radioaktive utslipp som kan ramme store deler av Europa, er å anse som en krigsforbrytelse. Rødt mener at disse kriminelle handlingene må rettsforfølges, de ansvarlige i alle ledd må identifiseres og stilles for internasjonal domstol.

Rødt mener at Norge bør stå utenfor stormaktsallianser. Som Nato-medlem har Norge deltatt i flere folkerettsstridige kriger som har destabilisert store regioner, skapt store flyktningestrømmer og enorme lidelser for sivilbefolkninga. Samtidig har det norske forsvaret blitt mer innrettet mot angrepskrig i utlandet, under ledelse av USA og Nato, istedenfor å forsvare hjemlandet. Rødt er derfor mot norsk Nato-medlemskap. Samtidig kan vi ikke legge landet forsvarsløst for den første og beste stormakt som ønsker å ta kontroll over våre ressurser med makt. Vi må gjenoppbygge Norges nasjonale forsvarsevne for å sikre vår selvstendighet, og vi vil jobbe for en nordisk forsvarsallianse som gjør oss i stand til å hevde vår suverenitet utenfor Nato.

Amerikansk tilstedeværelse og økt Nato-militarisering nær det norsk-russiske grenseområdet øker ikke Norges sikkerhet, men drar oss tettere inn i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Russland. Rødt vil aktivt arbeide for å reise debatten om et nordisk forsvarssamarbeid med politiske partier og fredsbevegelsen i alle land i Norden. Dette gjøres med forståelsen av at fred og sikkerhet i Europa og verden må være et fellesprosjekt. Det er ikke noe en part kan oppnå på bekostning av en annen.

Rødt mener at hele det internasjonale samfunnet har et historisk ansvar for å hindre eskalering og avverge en ny storkrig i Europa. Vi motsetter oss enhver ytterligere eskalering i konflikten, og går derfor mot leveranser av våpen til partene. Det samme gjelder en flyforbudssone over Ukraina – det vil utvide krigen til flere land.

Folket i Ukraina trenger solidaritet og fredens stemmer. Krig er et menneskeskapt helvete som først og fremst rammer sivilbefolkninga. Rødt fordømmer Russlands krig mot Ukraina, og anerkjenner ukrainernes rett til å bestemme sin framtid.

Rødt krever:

  • Umiddelbar stans i krigshandlingene. Russland må trekke seg ut av Ukraina.
  • FN og de europeiske organisasjonene må arbeide for at partene setter seg til forhandlingsbordet.
  • Rødt ber regjeringa om å bidra til deeskalering, nedtrapping og opphør av krigshandlingene.
  • Rødt ber regjeringa om å ikke øke Nato-militariseringen i Norge.
  • Rødt sier ja til å bistå humanitært, økonomisk og med ikke-offensivt materiell/beskyttelsesutstyr og medisinsk utstyr til Ukraina, men nei til å sende våpen eller soldater.
  • Rødt støtter sanksjoner som rammer oligarkene rundt Putin, men er imot økonomiske sanksjoner som ensidig rammer befolkninga.
  • Rødt vil jobbe for å øke bistanden til alle ofre i krigssonen og rask humanitær bistand til alle flyktninger fra Ukraina.

Vedtatt av Rødts sentralstyre torsdag 11. mars 2022.

Les også: Ber om sanksjoner mot oligarkenes verdier i Norge