Nyhetsarkiv2019

Rødt propaganda: Espen Myhr Grandalsmo

Rødt propaganda: Espen Myhr Grandalsmo

Espen stiller til gjenvalg som Rødt Stjørdals 1.kandidat. Espen vil styrke de kommunale barnehagene og sørge for økt grunnbemanning i de etatene med de tyngste løftene. Det første han ville gjort som ordfører er å senke egen lønn betraktelig.

Rødt propaganda: Tor Helge Rimul

Rødt propaganda: Tor Helge Rimul

Tor Helge stiller til valg for å styrke de kommunale barnehagene i kommunen og lover at Rødt står fjellstøtt i sitt forsvar for de fattige og utstøtte på Stjørdal. Tor Helge er Rødt Stjørdals andrekandidat til høstens valg!